Mesto Humenné

Language version: | EN | DE | SK |

Obce Zemplna

okres:

ALL | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lackovce

počet obyvateľov:570 rozloha: 395 ha prvá písomná správa:1451

Lackovce 37
066 01
Humenné
tel.: 057/775 03 95

Ladmovce

počet obyvateľov:360 rozloha: prvá písomná správa:1298

Hlavná 46
076 34
Ladmovce
tel.: 056/ 637 61 24

Ladomirov

počet obyvateľov:347 rozloha:1524 ha prvá písomná správa:1567

Ladomirov 93
067 71
Ladomirov
tel.: 057/767 31 55

Lastomír

počet obyvateľov : 1170 rozloha : 1360 ha prvá písomná správa : 1288

Lastomír 322
072 37
tel.: 056 / 688 75 41
fax: 056 / 688 75 42

Lastovce

Hlavná 306
076 14
Lastovce
tel.: 056/670 22 42

Laškovce

počet obyvateľov : 530 rozloha : 331 prvá písomná správa : 1324

Laškovce 36
072 01
Pozdišovce
tel.: 056 / 64722 04

Lekárovce

počet obyvateľov: 1050 rozloha : 70ha prvá písomná správa: 1365

Lekárovce 505
07254
Lekárovce
tel.: 056/6590608
fax: 056/6590608

Leles

Leles 62
076 84
Leles
tel.: 056/636 23 11
fax: 056/636 23 11

Lesné

počet obyvateľov : 430 rozloha : 682 ha prvá písomná správa : 1254

Lesné 81
071 01
Michalovce
tel.: 056 / 649 82 33

Lieskovec

počet obyvateľov:460

Lieskovec 122
067 45
Topoľovka
tel.: 057/778 11 42

Lomné

Lomné
090 33
Lomné
tel.: 054/749 12 39

Ložín

počet obyvateľov : 806 rozloha : 825 ha prvá písomná správa : 1227

Ložín 31
072 05
Bracovce
tel.: 056 / 688 71 82

Ľubiša

počet obyvateľov:840 rozloha: 1004 ha prvá písomná správa:1410

Ľubiša 129
06711
Ľubiša
tel.: 057/779 6153
fax: 057/779 61 53

Lúčky

počet obyvateľov : 524 rozloha : 793 ha prvá písomná správa : 1336

Lúčky 114
072 34
Zalužice
tel.: 056 / 647 12 16
fax: 056 / 647 12 16

Luhyňa

počet obyvateľov:332 rozloha: 658 ha prvá písomná správa:1740

Hlavná 40
076 14
Michaľany
tel.: 056/679 32 39
fax: 056/ 679 32 39

Lukačovce

Lukačovce č. 2
951 23
Lukačovce
tel.: 037/829 101
fax: 037/829 211

Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.