Mesto Humenné

Language version: | EN | DE | SK |

Obce Zemplna

Jasenov

počet obyvateľov:1158 rozloha: 1276 ha prvá písomná správa:1279

Jasenov je obec na Slovensku v okrese Humenné.

Jasenov je potočná radová dedina z dominantou v podobe hradu a centrom pri kostole. Murovaná zástavba domov pochádza z druhej polovice 20. storočia.


Dejiny [úprava]

Dejiny obce sa datujú už od roku 1279, keď sa vyvinula s podhradia hradu Jasenov, ktorý pravdepodobne postavili Pethéniovci.

Existencia hradu sa stala známejšou,keď sa jeho vlastníkmi stali Drugethovci (1330). Patril im do 17.storočia. Na hrade sa razili falošné mince. Pôvodný malý hrad so štvorcovou vežou rozšírili vonkajším renesančným opevnením hradného areálu s delovými baštami a systémom ochranných chodieb. V roku 1644 ho obsadili a spustošili vojská Juraja Rákociho. Spoločne z hradom Brekov strážil tento hrad bezpečnosť pocestných na strategicky dôležitej uhorsko-poľskej ceste. V obci sa nachádza pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Martina z roku 1600. Podľa zachovaných písomných prameňov patrí Jasenov k najstarším obciam okresu Humenné.

Jasenov 337
066 01
Humenné
tel.: 057/772 27 08
fax: 057/ 78830 51

« back


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.