Novinky na stránke

Fotografická súťaž „Naše mesto a jeho okolie vašimi očami“

alt: fotograf Mesto Humenné vyhlasuje fotografickú súťaž „Naše mesto a jeho okolie vašimi očami.“ Cieľom súťaže je zhromaždiť fotografické zábery pamiatok, dominánt, zátiší, prírody aj architektúry v meste, ktoré zobrazujú subjekt fotenia v rôznych okamihoch svetla a času. Zábery zo súčasného života v meste Humenné budú slúžiť pre pripravovanú publikáciu o meste a pre spracovanie ďalších materiálov a prezentácií mesta v tlačenej i elektronickej podobe .

Prihláška na fotografickú súťaž „Naše mesto a jeho okolie vašimi očami“

Čestné prehlásenie a udelenie súhlasu

Uzávierka súťaže je v 3 termínoch:

1.etapa – do 31.8.2011

2.etapa – do 30.11.2011

3.etapa – do 30.1.2012

Po uzávierke každej etapy do 3 týždňov prebehne vyber príspevkov, ktoré sa stretnú v záverečnom vyhodnotení celej súťaže a víťazi budú ocenení finančnými a vecnými cenami.

Ceny pre víťazov súťaže :

 • týždenný pobyt Drevenice Terchová až pre 6 osôb
 • víkendový pobyt v hoteli Permon v Tatrách
 • poukážka 100.- eur
 • poukážka 100.- eur
 • ďalšie vecné ceny

Súťažné podmienky :

• Súťažiť môžu amatérski i profesionálni fotografi.

• Každý súťažiaci má v priebehu súťaže právo prihlásiť v rámci jednej etapy najviac 20 (dvadsať) fotografických záberov. Ak súťažiaci prihlási väčší počet záberov, organizátor súťaže má právo vybrať 20 z nich podľa vlastného uváženia a tieto zaradiť do súťaže.

• Fotografické zábery musia byť v digitálnom formáte (JPG, TIF) s minimálnym rozlíšením 1600 pixelov dlhšia strana na 300 dpi, maximálna veľkosť 1 fotky 2 MB (na CD)

• K zaslaným fotografickým záberom je potrebné uviesť: názov fotografie, meno a priezvisko autora.

• Autori dávajú čestné prehlásenie o autorstve a súhlas k zverejneniu vybraných fotografií v rámci propagácie mesta

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Stačí ak na adresu Mesto Humenné – MsÚ, Kukorelliho 34, Humenné 066 01 zašlete vyplnenú prihlášku a aspoň jeden fotografický záber na tému súťaže.

Súťažná prihláška obsahuje:

 • a) osobné údaje súťažiaceho, t.j. meno a priezvisko, adresu, číslo telefónu, e-mail
 • b) zoznam a názvy fotografií ( môže byť aj popis záberu s uvedením dátumu, miesta, okolností jeho vzniku a pod.)
 • c) vyhlásenie súťažiaceho o tom, že vlastní neobmedzené autorské práva na zasielané príspevky
 • d) prejav vôle, na základe ktorého zaručuje súťažiaci prevod autorských práv k zaslaným príspevkom, ktoré budú vybrané komisiou na ďalšie použitie a ocenené vecnou resp. finančnou cenou
 • e) vyhlásenie súťažiaceho, že sa zoznámil a súhlasí s podmienkami súťaže
 • f) podpis súťažiaceho vyznačený na súťažnej prihláške
 • g) v prípade neplnoletosti účastníka súťaže podpis jeho zákonného zástupcu.

Súťažiaci môžu prihlasovať svoje príspevky priebežne po celú dobu trvania súťaže. Ak je už fotografický záber raz prihlásený, nemožno ho na žiadosť súťažiaceho zo súťaže stiahnuť. Komisia vymenovaná primátorkou mesta vyhodnotí predložené príspevky a vyberie víťazné zábery do 28. februára 2012. Mená osôb, ktorých zábery budú vybraté zadávateľom, budú zverejnené na adrese www.humenne.sk

Kontaktná adresa:

Mesto Humenné – MsÚ

Sekretariát primátorky mesta

Kukorelliho 34

Humenné 066 01

« späť

zapísané dňa: 29.04.2011

Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 707420
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.