Novinky na stránke

Ponuka na vo?né pracovné miesto

alt: erb mesta

Primátorka mesta Humenné

Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

V Y P I S U J E

v zmysle zákona ?. 552/2003 Z. z. § 6 o výkone práce vo verejnom záujme, ponuku na vo?né pracovné miesto

zamestnanec /-ky?a kancelárie primátorky mesta

Kvalifika?né predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stup?a, ukon?ená masmediálna alebo marketingová

  komunikácia, reklama prípadne ekonomické vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívna znalos? anglického jazyka slovom a písmom
 • ovládanie ?alších cudzích jazykov výhodou
 • vítaná prax v odbore propagácia, reklama, média
 • pri výbere budú uprednost?ovaní uchádza?i, ktorí absolvovali pracovné pobyty v zahrani?í

Predpokladaný nástup 1. októbra 2011

Uchádza?i o pracovnú pozíciu doložia:

 • profesijný štruktúrovaný životopis s preh?adom o doterajšej praxi
 • kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópie relevantných dokladov o potvrdení potvrdzujúcich splnenie požadovaných kritérií a požiadaviek

Prihlášku s požadovanými dokladmi na vo?né pracovné miesto doru?te v uzavretej obálke na sekretariát primátorky mesta Humenné do 20.09.2011 do 14,00 hod. Obálku prosím ozna?te „zamestnanec /-ky?a KP – neotvára?“.

Humenné d?a 31.08.2011

PhDr. Jana Va?ová
primátorka mesta

« spä»

zapísané dňa: 29.07.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57358
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.