Novinky na stránke

Humenné má svoj turistický „Prechádzkový chodník“

alt: Prechádzkový chodník4

Na základe podpísania dohody medzi partnerskými mestami Humenné a Przemy?l v roku 2010 vznikla obojstranná kooperácia, ktorá vyústila do vypracovania spolo?ného projektu „Chodníkom kultúrneho dedi?stva Przemy?l – Humenné“. Ten sa u nás realizoval v priebehu mesiaca august 2011 pod názvom „Prechádzkový chodník v Humennom“. Zamestnanci mestského úradu a technických služieb osadili štyri informa?né tabule s mapou, kde je trasa chodníka opticky zvýraznená, a desa? smerových ukazovate?ov upozor?ujúcich na najkrajšie kultúrne pamiatky a architektonické objekty mesta. Obdobný chodník sa nachádza aj na území mesta Przemy?l.alt: Logo EU ERDF alt: Logo PL SK

Zárove? Mestu Humenné ako partnerovi projektu bolo poskytnutných 10 000 preh?adných brožúr o prechádzkových chodníkoch v oboch mestách v slovenskom jazyku, 1 500 brožúr v angli?tine a 1 500 brožúr v nem?ine, ktoré môžete nájs? na štyroch strategických miestach. Pre verejnos? sú k dispozícii v Zákazníckom informa?nom centre na hlavnej železni?nej stanici, v Mestskom kultúrnom stredisku, v budove Správy športových a rekrea?ných zariadení, ako aj v objekte Mestského úradu v Humennom.

Celkové náklady na realizáciu projektu v mestách Przemysl a Humenné boli vy?íslené v hodnote 40 245 € a boli hradené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z osobitnej rezervy štátneho rozpo?tu a z príspevku mestskej obce Przemy?l prostredníctvom poskytnutého finan?ného príspevku v rámci Programu cezhrani?nej spolupráce Po?ská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. 

alt: Prechádzkový chodník3
alt: Prechádzkový chodník2
alt: Prechádzkový chodník5
alt: Prechádzkový chodník1

« spä»

zapísané dňa: 08.09.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57353
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.