Novinky na stránke

Výberové konanie na obsadenie funkcie

alt: erb mesta

Primátorka mesta Humenné Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných ustanovení Pracovného poriadku zamestnancov mesta Humenné

výberové konanie na obsadenie funkcie

VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A VÝSTAVBYKvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania 2.stupňa

/vítané ukončenie stavebnej fakulty prípadne fakulty architektúry/ 

Uchádzači o pracovnú pozíciu doložia:

 • prihlášku do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi
 • kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópie relevantných dokladov o potvrdení potvrdzujúcich splnenie požadovaných kritérií a

požiadaviek

 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania


Iné kritériá a požiadavky:

 • prax – minimálne 15 rokov, z toho riadiaca prax minimálne 4 roky
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v pôsobnosti samosprávy
 • vítané ďalšie vzdelávanie, prax s hodnotením a implementovaním projektov EU
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • schopnosť samostatnej práce s počítačomPredpokladaný nástup: 1. novembra 2011

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke osobne alebo poštou na adresu:

Kancelária primátorky Mesta Humenné, Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné do 7. októbra 2011 do 14,00 hod.

Obálku prosím označte „Výberové konanie OÚPaV – neotvárať“. Nevyžiadané doklady sa uchádzačom nevracajú.

Humenné dňa 14.09.2011

PhDr. Jana Vaľová v.r. primátorka mesta

« späť

zapísané dňa: 15.09.2011

Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 707418
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.