Novinky na stránke

Pamätný de? mesta

alt: PD 2011_3

V kalendári nášho mesta je nieko?ko dôležitých sviatkov, ktoré si pripomíname v priebehu roka. Jeden z nich je pre Humen?anov zvláš? významný a slávime ho na prahu jesene, práve po?as týchto septembrových dní. Dnes 16. septembra 2011 mesto Humenné oslávilo Pamätný de? mesta Humenné a pripomenuli sme si tým 694. výro?ie prvej písomnej zmienky o našom meste.

Pri príležitosti tohto výro?ia sa uskuto?nilo slávnostné zasadnutie mestského zastupite?stva za prítomnosti poslancov Národnej rady SR, poslancov VÚC, primátorov a starostov partnerských miest a miest a obcí nášho kraja, poslancov mestského zastupite?stva, predstavite?ov samosprávy, štátnej správy ?i podnikate?ských subjektov. Na tomto zasadnutí boli slávnostne odovzdané ceny primátorky mesta Humenné a ceny mesta Humenné. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné ?. 83/2005 o ude?ovaní verejných ocenení mesta Humenné primátorka udelila ocenenie za šírenie dobrého mena mesta, za trvalý ekonomický rozvoj, za stabilizáciu zamestnanosti i pracovných podmienok, ako aj za poskytovanie kvalitných služieb obyvate?om mesta Humenné trom humenským subjektom: PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s., MECOM GROUP s.r.o., COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo. Cenu mesta Humenné, ktorú udelilo mestské zastupite?stvo si prevzali z rúk primátorky Ing. Vasi? Guzan, riadite? Správy a údržby ciest PSK – oblas? Humenné a Ing. Milan M?ahon?ák, generálny riadite? Chemkostavu HSV, a.s. Humenné za ich doterajšiu ?innos?. Sviato?nú atmosféru umocnil kultúrny program. V rámci celého týžd?a prebiehali rôzne kultúrne podujatia ur?ené Humen?anom, ktoré vyvrcholia koncertom skupiny I.M.T. Smile.

alt: PD 2011_
alt: PD 2011_1
alt: PD 2011_2
alt: PD 2011_4

« spä»

zapísané dňa: 16.09.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Október   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

počet prístupov: 57357
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.