Novinky na stránke

?alšie zasadnutia Výskumnej skupiny v rámci projektu SMEK II

alt: Logo EU ERDF alt: Logo PL SK

V termíne 11. –13. 09. 2011 sa uskuto?nili ?alšie dve stretnutia ?lenov tzv. Výskumnej skupiny pozostávajúcich so zástupcov po?ských a slovenských miest a inštitúcii v rámci realizácie spolo?ného projektu „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu – SMEK II“ Cie?om stretnutí je pripravi? Metodológiu procesov spolupráce a zárove? zefektívni? realizovanie projektov medzi po?skými a slovenskými partnermi.Sú?as?ou stretnutí boli aj osobné rozhovory jednotlivých ?lenov výskumnej skupiny s pozvanými expertmi za ú?elom dôkladného zmapovania aktuálneho stavu realizácie projektov, procesov prípravy, podávania žiadostí a následnej realizácie schválených projektov.

Sú?as?ou stretnutí boli rôzne prezentácie a spolo?ná diskusia k prezentovaným témam týkajúcich sa rozvoja spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu.

Projekt „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátnym rozpo?tom SR v rámci Programu cezhrani?nej spolupráce Po?ská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

alt: smek stretnutie 1
alt: smek stretnutie 2
alt: smek stretnutie 3
alt: smek stretnutie 4
alt: smek stretnutie 5

« spä»

zapísané dňa: 03.10.2011

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   December   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

počet prístupov: 60525
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.