Obce Zemplna

okres:

ALL | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Adidovce

Adidovce s obec na Slovensku vokrese Humenn.

Adidovce
067 32
Adidovce
tel.: 057/ 779 63 33

viac…

Ba?ka

Hlavn 113
076 84
Ba?ka
tel.: 056/628 22 50

Ba?kov

po?et obyvate?ov:620

prv psomn sprva:1320

Hlavn 201
076 61
Ba?kov
tel.: 056/678 34 51
fax: , 056/ 678 34 51

Bajany

po?et obyvate?ov :210 rozloha :558 ha prv psomn sprva:1370

Bajany 161
072 54
Lekrovce
tel.: 056 / 649 42 31

Ba?a

Ba?a
091 01
Stropkov

Bansk

Bansk ?.320
094 12
Bansk
tel.: 057/ 449 02 24
fax: 057/449 02 24

Bara

Bara ?7
076 32
Bara
tel.: 056/679 22 43

Bakovce

po?et obyvate?ov:425 rozloha:666 ha prv psomn sprva:1410

Bakovce 37
067 23
Bakovce
tel.: 057/779 54 26

viac…

Bakovce

po?et obyvate?ov: 256rozloha: 50ha prv psomn sprva:1427

Bakovce 29
07301
Bakovce pri Sobranciach
tel.: 056/6522337

Bnovce nad Ondavou

po?et obyvate?ov :760 rozloha :1223 ha prv psomn sprva:1326

Bnovce 191
072 04
056 / 649 53 11

Bel nad Cirochou

ul. Oslobodite?ov 23
067 81
Bel nad Cirochou
tel.: 057/ 762 37 35

Be?atina

po?et obyvate?ov: 261rozloha: 1864ha prv psomn sprva:1333

Be?atina 10
07264
Podhoro?
tel.: 056/6582506

Benkovce

Benkovce ?. 22
094 02
Benkovce
tel.: 057/449 41 51
fax: 057/449 41 51

Bea

po?et obyvate?ov :383 rozloha :1881 ha prv psomn sprva:1260

Bea 107
076 72
Vojany
tel.: 056 / 639 52 58
fax: 056 / 639 52 16

Beovce

po?et obyvate?ov: 1015rozloha : 2970ha prv psomn sprva:1217

Beovce 184
07253
Beovce
tel.: 056/6590219
fax: 056/6590219

Biel

po?et obyvate?ov:1150 rozloha:800 ha

Hlavn 48
076 41
Biel
tel.: 056/35 06 08
fax: 056/635 17 32

Blatn Polianka

po?et obyvate?ov: 177rozloha: 999ha prv psomn sprva:1417

Blatn Polianka 94
07244
Blatn Remety
tel.: 056/6597203

Blatn Remety

po?et obyvate?ov: 520rozloha: 300ha

Blatn Remety 26
07244
Blatn Remety
tel.: 056/6597235
fax: , 056/6597235

Blatn Revitia

po?et obyvate?ov: 213rozloha: 515ha prv psomn sprva:1244

Baltn Revitia 86
07243
Ve?k Revitia
tel.: 056/6597220

Bo?

po?et obyvate?ov:730 rozloha: 1260ha prv psomn sprva:1221

Hlavn 216
076 53
Bo?
tel.: 056/ 639 42 10
fax: 056/ 639 42 25

Mesto Humenn © 2006

Realizcia: ARDSYSTM, s.r.o.