O meste

Informácie o meste

Informácie o meste Humenné

Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej ?asti východného Slovenska, v juhozápadnej ?asti okresu Humenné, v údolí rieky Laborec, ktorá te?ie v ?asti súbežne so štátnou cestou ?íslo I/74 a železni?nou tra?ou ?.191 (Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Micha?any), ?.193 (Prešov – Strážske – Humenné), ?.196 (Humenné – Stak?ín) Zvolen, vo výške 157 metrov nad morom v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina, subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, podcelku Humenské podolie a ?asti Sokol.

Tieto geomorfologické jednotky patria z geologického h?adiska do flyšového pásma, ktoré je budované striedajúcimi sa polohami pieskovcov a ílovcov.

Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m n.m.), Peto?ová (378 m n.m.) a Baran?ov (364 m n.m.).

Humenné susedí až s 11 obcami – Hažín nad Cirochou, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Ve?opolie, Brestov, Myslina, Závadka, Brekov, Jasenov a Pti?ie. Celková výmera jeho katastrálneho územia je 2867,4 ha.

Z h?adiska hydrologických pomerov patrí územie do povodia Bodrogu. Zastavaným územím mesta preteká rieka Laborec, ktorá má vybudované ochranné hrádze. Je tu typická akumulácia vôd v období december až február s najvyšším prietokom v marci a najmenším v septembri. Priemerný ro?ný prietok Laborca v Humennom je 10 m3/s. Katastrálna hranica prebieha pozd?ž toku Laborca smerom na východ, ?alej ved?a kame?olomu v Jasenove a cez severnú ?as? Sokola, pokra?uje údolím potoka Ptava a lomí sa ne?aleko kóty Humenné ostro smerom na sever. Potom ide ponad lokalitu ?arnuška, pretína štátnu cestu, železni?nú tra? a sútok Laborca s Cirochou a prechádza ponad celú dolinu Hubková, až sa okolo kóty Peto?ová sto?í na západ. Od lokality Vyšná Hubková smeruje ne?aleko Humenského potoka na juh, pod Holou horou zmení prudko smer na západ a za potokom Lieskovec naberá pomerne plynule juhozápadný smer k Brekovskej bráne. Celý kataster uzatvára spojnica štátnej cesty a ne?aleko te?úceho Laborca

zapísané dňa: 03.09.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58501
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.