O meste

Námestie

Podoby nového námestia

Nieko?koro?ná snaha vedenia mesta Humenné vybudova? moderné centrálne námestie, so zónami oddychu a spolo?enských aktivít, sa stala realitou. Nieko?koro?né úsilie sa naplnilo a námestie slúži svojmu ú?elu.

Centrálnou dominantou pešej zóny je zvuková a svetelná vodná fontána, situovaná do stredu námestia. V jej blízkosti sa nachádza zvýšené pódium na verejné vystúpenia so zabudovaným verejným zariadením.

V severnej ?asti námestia plní dominantnú úlohu vodná plocha s no?ným osvetlením, symbolicky pomenovaná „Potok ?asu“, pri ktorej je umiestnená busta M. R. Štefánika.

Plocha námestia je vydláždená kombinovanými dlažbami z prírodného kame?a a zámkovej dlažby. Pozd?ž západnej ?asti námestia vedie štyri metre široká pešia komunikácia, vydláždená kamennou dlažbou, so súbežne zabudovaným odvod?ovacím systémom povrchových vôd. Odvod?ovací systém lemuje aj trasu cyklistického chodníka na východnej strane námestia. V jeho úrovni je zabudované no?né osvetlenie.

Zhruba dve desiatky efektných, štyri metre vysokých, stožiarových svietidiel pozd?ž oboch strán námestia dop??ajú záhradné svietidlá, osadené v zelených plochách a reflektory, osvet?ujúce prie?elia historických budov.

Pôvodnú vysokú zele? dop??ajú plochy nízkej zelene so sadovými úpravami, pri ktorých je umiestnených pä?desiatštyri oddychových lavi?iek.

Celkový ráz námestia dokres?ujú aj prvky drobnej architektúry, tvorené automobilovými zábranami, odpadkovými košmi, stojanmi na bicykle a harmonizujúcimi telefónnymi kabínkami, po troch, v hornej i dolnej ?asti námestia.

K zvýšeniu bezpe?nosti a ochrany ob?anov i majetkových hodnôt na zrekonštruovanej pešej zóne prispieva aj monitorovací systém priemyselnej televízie s využitím inteligentných monitorovacích kamier.

K celkovému modernému rázu námestia prispieva aj zmodernizovaná pri?ahlá Ulica 26. novembra a v budúcnosti sa pripravujú aj ?alšie modernizácie ostatných priamo napojených ulíc na pešiu zónu.

Zdroj: MsÚ Humenné

zapísané dňa: 03.09.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58726
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.