Služby

Technické služby

Zmluvy 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Faktúry 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Objednávky 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Prezentácia Technických služieb mesta Humenné

viac…
zapísané dňa: 22.07.2008

Rozbor hospodárenia za rok 2008

viac…
zapísané dňa: 23.03.2009

Rozbor hospodárenia Technických služieb za I. štvr?rok 2009

viac…
zapísané dňa: 22.04.2009

Rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Humenné za 1. polrok 2009

viac…
zapísané dňa: 30.07.2009

Plnenie plánu hospodárenia a ?innosti Technických služieb mesta Humenné k 30.09.2009

viac…
zapísané dňa: 16.10.2009

Návrh viacro?ného rozpo?tu 2010-2012

Návrh viacro?ného rozpo?tu Technických služieb mesta Humenné na roky 2010 – 2012

viac…
zapísané dňa: 19.11.2009

Plnenie plánu hospodárenia a ?innosti Technických služieb mesta Humenné k 31.03.2010

viac…
zapísané dňa: 23.04.2010

Plnenie rozpo?tu za rok 2009

viac…
zapísané dňa: 02.08.2010

ZOZNAM NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST, KTORÍ NEMAJÚ ZAPLATENÝ NÁJOM DO 31.12.2009

Technické služby mesta Humenné, ako správca mestského cintorína v Humennom, týmto vyzývajú všetkých nájomcov, ktorí nemajú zaplatený nájom za hrobové miesta, aby uhradili nedoplatok ?o najskôr.

V prípade nezaplatenia nájmu v ur?enej lehote, prenajímate? bude postupova? pod?a zákona ?. 470/2005 Z.z. § 25 vrátane možnosti výpovede nájomnej zmluvy.

Pod?a zákona ?. 470/2005 Z.z. § 24 ods. 5 „Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpe?ova? údržbu hrobového miesta a oznamova? prevádzkovate?ovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest.“

viac…
zapísané dňa: 08.09.2010

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2011

viac…
zapísané dňa: 07.10.2010

Rozbor hospodárenia za I. polrok 2010

viac…
zapísané dňa: 15.10.2010

Preh?ad hospodárenia Technických služieb mesta Humenné za III. Q. 2010

viac…
zapísané dňa: 19.10.2010

Verejne dostupné dokumenty

viac…
zapísané dňa: 02.11.2010

Harmonogram ?istenia komunikácií a ulíc v meste Humenné

viac…
zapísané dňa: 11.02.2011

Plnenie rozpo?tu Technických služieb mesta Humenné za I. štvr?rok 2011

viac…
zapísané dňa: 05.05.2011

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby

viac…
zapísané dňa: 13.06.2011

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58728
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.