Služby

Technické služby » Zmluvy 2011

P.č. Názov zmluvy Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
001 dodatok č. 7 18.01.2011 19.01.2011
002 dodatok č. 7 / a 18.01.2011 19.01.2011
003 zmluva 989 24.01.2011 25.01.2011
004 zmluva 990 24.01.2011 25.01.2011
005 zmluva TPS031102659911 t-com internet 25.01.2011 26.01.2011
006 zmluva 795 01.02.2011 02.02.2011
007 zmluva 991 01.02.2011 02.02.2011
008 zmluva 2011/01 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
009 zmluva 2011/2 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
010 zmluva 2011/3 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
011 zmluva 2011/4 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
012 zmluva 2011/5 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
013 zmluva 2011/06 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
014 zmluva 2011/08 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
015 zmluva 2011/09 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
016 zmluva 2011/10 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
017 zmluva 2011/11 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
018 zmluva 2011/12 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
019 zmluva 2011/13 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
020 zmluva 2011/14 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
021 zmluva 2011/15 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
022 zmluva 2011/16 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
022 zmluva 2011/16 hrobové miesto 01.02.2011 02.02.2011
023 zmluva dodatok 2011/17 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
024 zmluva 2011/18 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
025 zmluva dodatok 2011/19 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
026 zmluva dodatok 2011/20 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
027 zmluva dodatok 2011/21 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
028 zmluva 2011/22 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
029 zmluva dodatok 2011/23 hrobové miesto 16.02.2011 17.02.2011
030 Zmluva 2011/24 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
031 zmluva dodatok 2011/25 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
032 zmluva 2011/26 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
033 zmluva 2011/27 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
034 zmluva 2011/28 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
035 zmluva 2011/29 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
036 zmluva 2011/30 hrobové miesto 21.02.2011 22.02.2011
037 zmluva dodatok 2011/31 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
038 zmluva dodatok 2011/32 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
039 zmluva dodatok 2011/33 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
040 zmluva dodatok 2011/34 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
041 zmluva dodatok 2011/35 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
042 zmluva dodatok 2011/36 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
043 zmluva dodatok 2011/37 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
044 zmluva 2011/38 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
045 zmluva 2011/39 hrobové miesto 28.02.2011 01.03.2011
046 Zmluva 2011/40 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
047 Zmluva 2011/41 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
048 Zmluva dodatok 2011/42 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
049 Zmluva dodatok 2011/43 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
050 Zmluva dodatok 2011/44 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
051 Zmluva dodatok 2011/45 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
052 Zmluva 2011/46 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
053 Zmluva 2011/47 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
054 zmluva dodatok 2011/48 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
055 Zmluva 2011/49 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
056 Zmluva 2011/50 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
057 zmluva dodatok 2011/51 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
058 zmluva dodatok 2011/52 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
059 zmluva dodatok 2011/53 hrobové miesto 11.02.2011 12.03.2011
060 zmluva 992 TKO 24.03.2011 25.03.2011
061 Zmluva 993 TKO 24.03.2011 25.03.2011
062 Zmluva 995 TKO 24.03.2011 25.03.2011
063 zmluva dodatok 2011/54 hrobové miesto 25.03.2011 26.03.2011
064 zmluva 2011/55 hrobové miesto 25.03.2011 26.03.2011
065 zmluva dodatok 2011/56 hrobové miesto 25.03.2011 26.03.2011
066 zmluva dodatok 2011/57 hrobové miesto 25.03.2011 26.03.2011
067 zmluva dodatok 2011/58 hrobové miesto 25.03.2011 26.03.2011
067 zmluva dodatok 2011/59 hrobové miesto 25.03.2011 26.03.2011
068 zmluva 996/2011 TKO 07.04.2011 08.04.2011
069 zmluva 997/2011 TKO 07.04.2011 08.04.2011
070 zmluva 998/2011 TKO 07.04.2011 08.04.2011
071 zmluva 999/2011 TKO 07.04.2011 08.04.2011
072 zmluva č. 1000 TKO 05.05.2011 06.05.2011
073 servisná zmluva 1/2011 04.05.2011 05.05.2011
074 zmluva č. 1002 TKO 05.05.2011 06.05.2011
075 zmluva č. 1002 TKO 05.05.2011 06.05.2011
076 zmluva o odbere elektrickej energie 16.05.2011 17.05.2011
077 zmluva č. 1003 TKO 18.05.2011 19.05.2011
078 zmluva č. 1004 TKO 18.05.2011 19.05.2011
079 zmluva č. 1005 TKO 18.05.2011 19.05.2011
080 zmluva č. 1006 TKO 18.05.2011 19.05.2011
081 zmluva č. 1007 TKO 18.05.2011 19.05.2011
082 zmluva dodatok 63/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
083 zmluva dodatok 64/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
084 zmluva dodatok 65/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
085 zmluva dodatok 66/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
086 zmluva dodatok 67/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
087 zmluva dodatok 68/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
088 zmluva dodatok 69/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
089 zmluva dodatok 70/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
090 zmluva dodatok 72/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
091 zmluva dodatok 73/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
092 zmluva dodatok 74/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
093 zmluva dodatok 75/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
094 zmluva dodatok 76/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
095 zmluva dodatok 77/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
096 zmluva dodatok 79/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
097 zmluva dodatok 80/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
098 zmluva dodatok 81/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
099 zmluva dodatok 82/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
100 zmluva dodatok 83/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
101 zmluva dodatok 84/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
102 zmluva dodatok 85/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
103 zmluva dodatok 86/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
104 zmluva dodatok 87/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
105 zmluva dodatok 89/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
106 zmluva dodatok 90/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
107 zmluva dodatok 91/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
108 zmluva dodatok 92/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
109 zmluva dodatok 93/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
110 zmluva dodatok 94/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
111 zmluva dodatok 95/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
112 zmluva dodatok 96/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
113 zmluva dodatok 97/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
114 zmluva dodatok 98/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
115 zmluva dodatok 99/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
116 zmluva dodatok 100/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
117 zmluva dodatok 101/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
118 zmluva dodatok 102/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
119 zmluva dodatok 103/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
120 zmluva dodatok 104/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
121 zmluva dodatok 106/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
122 zmluva dodatok 107/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
123 zmluva dodatok 108/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
124 zmluva dodatok 109/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
125 zmluva dodatok 110/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
125 zmluva dodatok 111/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
126 zmluva dodatok 112/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
127 zmluva dodatok 113/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
128 zmluva dodatok 114/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
129 zmluva dodatok 115/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
130 zmluva dodatok 116/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
131 zmluva dodatok 117/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
132 zmluva dodatok 118/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
133 zmluva dodatok 119/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
134 zmluva dodatok 121/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
135 zmluva dodatok 122/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
136 zmluva dodatok 123/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
137 zmluva 60/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
138 zmluva 71/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
139 Zmluva 74/2011 18.05.2011 19.05.2011
140 zmluva 105/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
141 Zmluva 120/2011 pohrebisko 18.05.2011 19.05.2011
142 zmluva 1008 TKO 13.06.2011 14.06.2011
143 zmluva 1009 TKO 13.06.2011 14.06.2011
144 zmluva 1010 TKO 13.06.2011 14.06.2011
145 zmluva 1011 TKO 13.06.2011 14.06.2011
146 zmluva 88/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
147 zmluva 155/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
148 zmluva 157/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
149 zmluva 159/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
150 zmluva 160/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
151 zmluva 161/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
152 zmluva 162/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
153 zmluva 163/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
154 zmluva 164/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
155 zmluva 165/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
156 zmluva 166/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
157 zmluva 167/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
158 zmluva 168/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
159 zmluva 169/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
160 zmluva 170/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
161 zmluva 171/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
162 zmluva 172/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
163 zmluva 173/2011 nájom hrobového miesta 24.06.2011 25.06.2011
164 dodatok k zmluve s vvs,a.s. 22.07.2011 23.07.2011
165 zmluva – súhrný protokol poistnej zmluvy PP01 006 allianz poistenie 28.07.2011 29.07.2011
166 mandátna zmluva s Mgr. Ľubomírom Jankurom – LASACHI 29.07.2011 30.07.2011
zapísané dňa: 10.01.2011

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 705300
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.