Samospráva mesta

Projekty financované EÚ » PROJEKT "SIEŤ MIEST KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU"

alt: EÚ – ERDF
alt: Logo PL-SK

Financovaný z: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Prioritná os: II. Sociálny a hospodársky rozvoj

Oblasť podpory: Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva

Vedúci partner: Mesto Jaroslaw

Zapojení partneri: Mesto Humenné, Mesto Vranov n/Topľou, Mesto Snina, Mesto Przemyśl, Mesto Przeworsk, Mesto Ustrzyki Dolne

Celkové náklady projektu: 259.332,00 Eur

Z toho mesto Humenné: 100.366,00 Eur

Časový rámec projektu: 1.8.2009 – 31.7.2010

Popis projektu:

Projekt „Sieť miest Karpatského Euroregiónu” je pokračovaním spolupráce miest z poľskej a slovenskej časti Karpatského Euroregiónu (Vojvodstvo Podkarpatské, Prešovský kraj) podporenej o zrealizovanie projektov v rámci programov PHARE CBC i IW INTERREG IIIA. Vznikol z potreby vytvorenia formálnej platformy pre systémovú a koordinovanú spoluprácu mestských samospráv vo Východných Karpatoch pri realizácii strategických cieľov a viacstranných predsavzatí. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie Siete miest Karpatského Euroregiónu, ktorá od formy konzorcionálneho porozumenia cez podpísanie konvencie (dokumentu) by zabezpečila dôležitosť postavenia Európskeho združovania za účelom teritoriálnej spolupráce pre realizáciu celého konzorcia miest, ktoré vystupuje v projekte. Výber partnerov bol uskutočnený na základe praktických zručnosti a doterajších skúsenosti zúčastnených samospráv. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt vytvorený, sú mestské úrady na poľskej a slovenskej strane Karpatského Euroregiónu. Do jednotlivých aktivít v rámci projektu boli zapojené mestské samosprávy na obidvoch stranách. Bezprostrednými účastníkmi boli predstavitelia vedenia miest a pracovníci samospráv. Dlhodobo sa bude projekt odvíjať na práci strategickej skupiny zostavenej z obyvateľov miest, turistov a investorov. Predpokladá sa, že fungovanie „Siete“ bude pozitívne vplývať na fungovanie samospráv (miest) a spolupráca v rámci tzv. sieti umožní efektívnejšiu propagáciu miest a bude vplývať na rozvoj turistiky, rast investícií, inovácií a zamestnanosti. Projekt pozostával z týchto aktivít: konferencie, projektové skupinové práce, vydavateľská činnosť – propagácia, vytvorenie internetovej strany a vytvorenie centier koordinácie. V rámci projektu sa vytvorili dve centrály „Siete“ v mestách Jaroslaw a Humenné, ktoré budú ďalej zodpovedať za koordináciu spolupráce v oblasti turistiky (Jaroslaw) a hospodárstva (Humenné).

Ciele projektu:

Hlavný cieľ:

Vytvorenie Siete miest Karpatského Euroregiónu ako platformy spolupráce mestských samospráv na poľskej a slovenskej strane pôsobiacej na trvalo udržateľnej koordinácii rozvoja mestských samospráv v prihraničnom regióne.

Špecifické ciele:

  1. Vytvorenie dvoch centier koordinácie „Siete“ v meste Jaroslaw a Humenné
  2. Vypracovanie metodológie spolupráce v rámci Siete Miest Karpackého Euroregiónu
Aktivity:

Projekt bol rozdelený na 2 etapy. Projekt sa opieral o záväzky medzi dvoma hlavnými partnermi a taktiež o zaangažovanie ostatných partnerov a cieľových skupín pri uskutočňovaní aktivít projektu. Cieľom projektu bolo vytvorenie (nominovanie) Siete miest Karpatského Euroregiónu. Počas prípravy sa dohodlo, že mesto Jaroslaw sa bude špecializovať v koordinácii aktivít a príprave projektov v rámci podpory turistiky a mesto Humenné v oblasti hospodárstva. V prvej etape sa uskutočnila úvodná konferencia, ktorá otvárala projekt. Počas nej boli predstavené ciele projektu i metodológia práce pri tvorbe „Siete“ a jej špecializácie. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia vedení mestských úradov z oblasti Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja. Konferencia bola organizovaná v meste Humenné. Nasledujúcimi aktivitami bolo vytvorenie tematických skupín a to „Turistika“ (koordinácia – Jaroslaw) a „Hospodárstvo“ (koordinácia – Humenné). Pracovali na základe metodiky PRINCE 2 za podpory využívania IT technológií. Cieľom práce obidvoch skupín bolo vypracovanie pilotných procedúr spolupráce a zásad tvorenia spoločných projektov v daných oblastiach. Členov skupín nominovali partneri projektu. Boli realizované audity, ktoré porovnávali a hodnotili inštitucionálny potenciál miest Karpatského Euroregiónu v oblasti turistiky, ďalej to boli audity procesov súvisiacich s aktivitou miest Karpatského Euroregiónu v oblasti turistiky, audit súvisiaci s využívaním prostriedkov fondov EÚ ohľadom turistiky v mestách Karpatského Euroregiónu. Taktiež išlo o audit, ktorý porovnával inštitucionálny potenciál miest Karpatského Euroregiónu v oblasti hospodárstva a audit procesov súvisiacich s činnosťou miest v oblasti hospodárstva. Audity boli realizované na obidvoch stranách hranice a na území všetkých partnerských miest. Okrem toho v prvej etape bola uskutočnená štúdia „Ako pripraviť turistický produkt karpatských miest“. V závere prvej etapy projektu bola zorganizovaná I. tematická konferencia Siete Miest Karpatského Euroregiónu v oblasti turistiky v meste Jaroslaw. Druhá etapa sa skladala z aktivít, ktoré nadväzovali na prvú etapu a zároveň slúžili na nomináciu Siete Miest Karpatského Euroregiónu. Prvou aktivitou bolo zorganizovanie II. tematickej konferencie Siete Miest Karpatského Euroregiónu v Humennom na tému hospodárstva. Počas tejto etapy boli vydané informačno-propagačné materiály projektu. V tejto etape bola pripravená aj internetová strana projektu a bol zabezpečovaný informačný servis v rámci projektu. Projekt bol v rámci tejto etapy zakončený Záverečnou konferenciou zorganizovanou v meste Jaroslaw, sídle budúceho Európskeho Združenia Cezhraničnej spolupráce v rámci Siete Miest Karpatského Euroregiónu. Zariadenia a prístroje zakúpene v rámci projektu, výsledky projektu a taktiež modernizácia centier koordinácii v oboch mestách budú ďalej slúžiť pre potreby projektu.

zapísané dňa: 15.02.2010

« späť

Súvisiace články:

Tematická konferencia - hospodárstvo

Predstavenie výsledkov práce spoločnej Poľsko – slovenskej tematickej skupiny 8.-9.6.2010

viac…
zapísané dňa: 13.09.2010

Záverečná konferencia projektu

Podpisom Deklarácie o ďalšej spolupráci sa 21.7.2010 v poľskej Jaroslawi ukončil projekt Siete miest karpatského Euroregiónu. Na tomto projekte sa okrem vedúceho partnera, mesta Jaroslaw a hlavného slovenského partnera, mesta Humenné, zúčastnilo ďalších päť miest z Poľska a Slovenska.

viac…
zapísané dňa: 13.09.2010

Skončila sa realizácia projektu Sieť miest Karpatského Euroregiónu

Vytvorenie siete miest Karpatského Euroregiónu (KER) ako platformy spolupráce mestských samospráv na poľskej a slovenskej strane bol hlavný cieľ rovnomenného projektu, ktorého realizácia trvala od augusta 2009 do konca júla 2010.

viac…
zapísané dňa: 13.09.2010

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 705728
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.