Samospráva mesta

Projekty financované EÚ » PROJEKT "SIEŤ MIEST KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU" » Skončila sa realizácia projektu Sieť miest Karpatského Euroregiónu

Celkové náklady činili 259 332 eur. Aktivity smerujúce k trvalo udržateľnej koordinácii rozvoja mestských samospráv v prihraničnom regióne boli financované z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, prioritná os: II. Sociálny a hospodársky rozvoj, oblasť podpory: Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva. Projekt Sieť miest Karpatského Euroregiónu bol pokračovaním spolupráce miest z poľskej a slovenskej časti KER (Podkarpatské vojvodstvo a Prešovský kraj) podporenej o zrealizovanie projektov v rámci programov PHARE CBC i IW INTERREG IIIA. Vedúcim partnerom v projekte bola samospráva poľského mesta Jaroslaw, zo slovenskej strany boli zapojené mestá Humenné, Vranov n/Topľou a Snina, z poľskej strany ešte aj Przemyśl, Przeworsk a Ustrzyki Dolne. Výber partnerov bol uskutočnený na základe praktických zručností a doterajších skúseností zúčastnených samospráv. Náklady mesta Humenné na dosiahnutie cieľov boli 100 366 eur. Počas realizácie projektu pre cieľové skupiny projektu – mestské úrady na poľskej a slovenskej strane KER prebehli aktivity, ako sú konferencie, projektové skupinové práce, vydavateľská činnosť, vytvorenie internetovej strany a vytvorenie centier koordinácie. V mestách Jaroslaw a Humenné vznikli dve centrály siete. Budú ďalej zodpovedať za koordináciu spolupráce v turistike (Jaroslaw) a hospodárstve (Humenné). Dlhodobo sa bude projekt odvíjať na práci strategickej skupiny zostavenej z obyvateľov miest, turistov a investorov. Predpokladá sa, že fungovanie siete bude pozitívne vplývať na fungovanie samospráv miest a ich spolupráca umožní efektívnejšiu propagáciu miest a bude vplývať na rozvoj turistiky, rast investícií, inovácií a zamestnanosti. Na úvod prvej etapy realizácie projektu sa v meste Humenné uskutočnila konferencia s predstavením cieľov projektu i metodológie práce na tvorbe siete a jej špecializácie. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia vedení mestských úradov miest z Podkarpatského vojvodstva a z Prešovského kraja. Tematické skupiny (dve – turistika a hospodárstvo) pracovali na základe metodiky PRINCE 2 s cieľom vypracovať pilotné procedúry spolupráce a zásady tvorenia spoločných projektov v oboch oblastiach. Boli realizované audity, ktoré porovnávali a hodnotili inštitucionálny potenciál miest KER v turistike, ďalej bol audit procesov súvisiacich s aktivitou miest KER v turistike, audit využívania prostriedkov fondov EÚ na podporu turistiky v mestách KER, audit inštitucionálneho potenciálu miest KER v hospodárstve a audit procesov súvisiacich s činnosťou miest v oblasti hospodárstva. Audity boli realizované na obidvoch stranách hranice a na území všetkých partnerských miest. Okrem toho v prvej etape bola spracovaná štúdia Ako pripraviť turistický produkt karpatských miest. Na záver prvej etapy projektu bola v meste Jaroslaw zorganizovaná tematická konferencia siete miest KER v turistike. Druhá etapa sa skladala aj z aktivít, ktoré slúžili na nomináciu členov siete miest KER. Prvou aktivitou bolo zorganizovanie konferencie v Humennom na tému hospodárstva. Počas tejto etapy vyšli informačno-propagačné materiály projektu, bola pripravená internetová strana projektu a zabezpečovaný informačný servis projektu. Projekt uzavrela konferencia v meste Jaroslaw, sídle budúceho Európskeho združenia cezhraničnej spolupráce v rámci Siete miest KER.

V Humennom, 6.9.2010 Ing. Milan Macko, asistent koordinátora projektu

zapísané dňa: 13.09.2010

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

počet prístupov: 676728
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.