Samospráva mesta

Projekty financované EÚ » PROJEKT - Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné

alt: Logo EÚ – nové
alt: Logo OP KaHR
alt: Logo MH SR
alt: Logo SIEA

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

Základné informácie o projekte:

Miesto realizácie projektu: mesto Humenné

Názov projektu: Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je modernizáciou a optimalizáciou verejného osvetlenia zameranej na zníženie energetickej náročnosti prispieť k rozvoju mesta Humenné.

Projekt rieši modernizáciu, optimalizáciu a stavebné úpravy verejného osvetlenia – 699 kusov svetelných bodov (svietidiel), reguláciu svetelnej sústavy, monitoring – dohľad pre rozvádzače RVOxx. V rámci projektu je riešených 24 ulíc (komunikácií mesta). Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe regulácie jednotlivých skupín svietidiel a znižovaniu výkonu jednotlivých svietidiel.

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku:

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Začiatok realizácie aktivít projektu (pôvodne): 07/2010

Ukončenie realizácie aktivít projektu (pôvodne): 01/2011

Na základe schválenej žiadosti o povolenie vykonania zmeny (aktualizácia):

Začiatok realizácie aktivít projektu (pôvodne): 07/2011

Ukončenie realizácie aktivít projektu (pôvodne): 01/2012

Výška získaného nenávratného finančného príspevku: 248 808,04 EUR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja), štátnym rozpočtom SR a vlastnými finančnými prostriedkymi prijímateľa v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Aktualizované údaje k dátumu: 08. 08. 2011

zapísané dňa: 08.08.2011

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 705346
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.