Samospráva mesta

Komisie MsZ

1. Finan?ná komisia

Ing. Jozef Babják – predseda

Ing. Eva Le?ková – tajomník

Ing. Rudolf Gregorovi?, Ing. Michal Druga, Ing. Michal Kur?ák, Ing. Alena Židová, Ing. Ivan ?ornani?, Ing. Radovan Chovanec Ing. Beáta Heverová

2. Komisia pre správu majetku a podnikate?skú ?innos?

MUDr. Dušan Sukovský – predseda

Mgr. Ondrej Bartko – tajomník

Ing. Pavol Lopani?, PhDr. Michal Babin, Ing. Juraj Va?o, PaedDr. Alexander Fecura, Ing. Jana Michan?ová, Ing. Pavol Jendro?, Ing. Vladimír Guzlej

3. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

PhDr. Michal Babin – predseda

Ing. Ondrej Mudry – tajomník

Ing. arch. Andrej Semanco, MUDr. Ján Petro, Ing. Milan M?ahon?ák, Bc. Daniel Gavuli?, Ing. Vasi? Guzan, Ing. Miroslav Mihalík, Ing. Vasi? Lauruský

4. Komisia školstva, mládeže a športu

Ing. Alena Židová – predseda

Mária Buchláková – tajomník

PaedDr. Alexander Fecura, PhDr. Jana Andruchová, PhD., PhDr. Ivan Hopta, CSc., Mgr. Jozef Mocák, Ing. Ladislav Vasilco, Mgr. Marta Helemiková, Mgr. Ladislav Mochnacký

5. Komisia kultúry a cestovného ruchu

PadDr. Ivan Pajtaš – predseda

Helena Ferková – tajomník

Anna Capová, Mgr. Monika Bálintová, Ing. Juraj Va?o, PhDr. Ivan Hopta, CSc., Marianna Klamárová, Mgr. Anna Mlyneková, Ing. Jozef Repko

6. Sociálna komisia

PhDr. Jana Andruchová, PhD. – predseda

O?ga Vargová – tajomník

MUDr. Ján Petro, Anna Capová, Mgr. Darina Baran?íková, Mgr. Jozef Mocák, Ing. Michal Tomáš, Ing. Martin Lichman, Nadežda Marková

7. Komisia bytová

Mgr. Darina Baran?íková – predseda

Anna Gnipová – tajomník

MVDr. Ján Ferko, Ing. Michal Druga, Ing. Rudolf Gregorovi?, Mgr. Monika Bálintová, RNDr. Daniela Babincová, Ján Gajovský, Viliam Kurila

8. Komisia verejného poriadku a dopravy

Ing. Pavol Lopani? – predseda

Adela Lip?áková – tajomník

Bc. Daniel Gavuli?, PaedDr. Ivan Pajtaš, Ing. Michal Kur?ák, Ing. Milan M?ahon?ák, Milan Špak, Mgr. Miloš Madro, MUDr. Milan Ivanco

9. Komisia na ochranu verejného záujmu

PadDr. Ivan Pajtaš – predseda

Ing. Jozef Babják, PhDr. Ivan Hopta CSc., Ing. Milan M?ahon?ák, MUDr. Peter Sinaj, Mgr. Jozef Mocák, Ing. Michal Druga

10. Komisia na prešetrovanie s?ažností

Ing. Jozef Babják, PhDr. Ivan Hopta CSc., Ing. Milan M?ahon?ák, MUDr. Peter Sinaj, Mgr. Jozef Mocák, Anna Capová, Ing. Pavol Lopani?

11. Komisia pre riadenie realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné

Ing. arch. Andrej Semanco – predseda

PhDr. Miroslav Tur?an – tajomník

Mgr. Jana Va?ová, Ing. Alexander Ernst, Ing. Jozef Babják, RNDr. Mária Cehelská, Ing. Michal Kur?ák, Ing. Peter Picho?ský Ing. Ján Vasilenko

zapísané dňa: 04.09.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 59052
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.