Samospráva mesta

Dokumenty mesta

 • Slobodný prístup k informáciám (*.doc)
 • Sadzobník správnych poplatkov (*.doc)
 • Komunitný plán sociálnych služieb mesta Humenné(*.doc)
 • Koncepcia rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky(*.pdf)
  1. príloha1(*.pdf)
  2. príloha2(*.pdf)
  3. príloha3(*.pdf)
  4. príloha4(*.pdf)
  5. príloha5(*.snp)
  6. príloha6(*.pdf)
 • Zmeny a doplnky územného plánu sídelného útvaru Humenné
  1. oznam (*.doc)
  2. textová ?as?
   • vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na po?nohospodárskej pôde (*.doc)
   • sprievodná správa (*.doc)
   • návrh záväznej ?asti (*.doc)
  3. grafická ?as?
   • dopravné riešenie (*.pdf)
   • energetika, telekomunikácie (*.pdf)
   • komplexný urbanistický návrh (*.pdf)
   • ochrana prírody a tvorba krajiny (*.pdf)
   • vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na po?nohospodárskej pôde (*.pdf)
   • širšie vz?ahy (*.pdf)
   • vodné hospodárstvo (*.pdf)
   • výkres záväzných ?astí (*.pdf)
 • Agentúra rozvoja podnikania (*.pdf)
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné (*.doc)
 • Mapa – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 • Zásady o hospodárení s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Humenné (*.doc)
 • Zoznam odpredaného nehnute?ného majetku v roku 2006 a 2007 (*.doc)
 • Zoznam odpredaného nehnute?ného majetku v roku 2007 a 2008 (*.doc)
 • Zoznam odpredaného nehnute?ného majetku v roku 2009 (*.doc)
 • Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Humenné (*.doc)
 • Vyhodnotenie cie?ov Strategického plánu ekonomického rozvoja za rok 2006 (*.doc)
 • Profil mesta Humenné (*.doc)
 • Zhromaždenia
  1. Abeceda zhromaž?ovania (*.doc)
  2. Oznámenie o konaní zhromaždenia (.doc), tla?ivo (.doc)
zapísané dňa: 28.08.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 59060
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.