Samospráva mesta

Dokumenty mesta

 • Slobodný prístup k informáciám (*.doc)
 • Sadzobník správnych poplatkov (*.doc)
 • Komunitný plán sociálnych služieb mesta Humenné(*.doc)
 • Koncepcia rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky(*.pdf)
  1. príloha1(*.pdf)
  2. príloha2(*.pdf)
  3. príloha3(*.pdf)
  4. príloha4(*.pdf)
  5. príloha5(*.snp)
  6. príloha6(*.pdf)
 • Zmeny a doplnky územného plánu sídelného útvaru Humenné
  1. oznam (*.doc)
  2. textová časť
   • vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (*.doc)
   • sprievodná správa (*.doc)
   • návrh záväznej časti (*.doc)
  3. grafická časť
   • dopravné riešenie (*.pdf)
   • energetika, telekomunikácie (*.pdf)
   • komplexný urbanistický návrh (*.pdf)
   • ochrana prírody a tvorba krajiny (*.pdf)
   • vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (*.pdf)
   • širšie vzťahy (*.pdf)
   • vodné hospodárstvo (*.pdf)
   • výkres záväzných častí (*.pdf)
 • Agentúra rozvoja podnikania (*.pdf)
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné (*.doc)
 • Mapa – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné
 • Zásady o hospodárení s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Humenné (*.doc)
 • Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku v roku 2006 a 2007 (*.doc)
 • Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku v roku 2007 a 2008 (*.doc)
 • Zoznam odpredaného nehnuteľného majetku v roku 2009 (*.doc)
 • Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Humenné (*.doc)
 • Vyhodnotenie cieľov Strategického plánu ekonomického rozvoja za rok 2006 (*.doc)
 • Profil mesta Humenné (*.doc)
 • Zhromaždenia
  1. Abeceda zhromažďovania (*.doc)
  2. Oznámenie o konaní zhromaždenia (.doc), tlačivo (.doc)
zapísané dňa: 28.08.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706310
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.