Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybaviť » Finančný odbor

Ako postupovať pri vybavovaní – Miestne dane a poplatky

Referát dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností (stavby, pozemky, byty a nebytové priestory):

stiahnuť dokument *.doc

Referát miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň za psa:

Daň za ubytovanie:

Daň za užívanie verejného priestranstva:

  • Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva a všetky zmeny týkajúce sa vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva (vznik, zánik daňovej povinnosti) vybavujú príslušné odbory v zmysle VZN č. 99/2008, Tretia časť, ods. 6.

    Na základe povolenia vydaného príslušným odborom, finančný     odbor daň vyrubí platobným výmerom.

Daň za predajné automaty:

Daň za nevýherné hracie prístroje:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

  • Ohlasovacia povinnosť – Prihlásenie k poplatku za KO a odhlásenie od poplatku za KO tlačivo*.doc
  • Vrátenie preplatku tlačivo*.doc
  • Uplatňovanie zníženia a oslobodenia od poplatku za komunálne odpady:
    • u osôb pracujúcich mimo územia mesta alebo v zahraničí – prvýkrát je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy, v ďalších rokoch doložiť potvrdenie o zamestnaní alebo čestné prehlásenie – tlačivo*.doc

stiahnuť dokument *.doc

Tento odbor vydáva:

  • Potvrdenia o zaplatení poplatku za komunálne odpady
  • Potvrdenia o výške nedoplatku za komunálne odpady
  • Potvrdenia o daňovej pohľadávke
  • Potvrdenia k príspevku na bývanie

Odvolanie proti platobnému výmeru

zapísané dňa: 30.10.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   September   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

počet prístupov: 89692
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.