Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybaviť » Odbor všeobecnej správy, Matrika

Ako postupovať pri vybavovaní

Ohlasovňa pobytu:

 • Hlásenie trvalého pobytu
 • Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia
 • Zrušenie trvalého pobytu z dôvodu zmeny trvalého pobytu na území SR
 • Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo
 • Hlásenie prechodného pobytu
 • Zrušenie prechodného pobytu
 • Vystavenie potvrdenia o trvalom /prechodnom/ pobyte
 • Vystavenie potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie 1.občianskeho preukazu
 • Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie občianskeho preukazu pri zmene priezviska
 • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
 • Vydávanie rozhodnutia o pridelení súpisného, orientačného čísla na budovu
 • Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného, orientačného čísla na budovu

stiahnuť dokument *.doc

Matrika:

 • Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu
 • Vydanie matričného dokladu na použitie v tuzemsku
 • Vydanie matričného dokladu na použitie v zahraničí
 • Žiadosť o uzavretie manželstva:
  • slobodní s trvalým pobytom v matričnom obvode
  • slobodní s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
  • uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu
  • rozvedení alebo vdovci
  • jeden zo snúbencov je cudzinec
  • neplnoletý snúbenec
  • uzavretie manželstva v cudzine
 • Vydanie úmrtného listu
 • Vydanie úmrtného listu duplikát
 • Osvedčovanie podpisov
 • Osvedčovanie listín
 • Zápis do osobitnej matriky – narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie v cudzine
 • Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 • Zmena mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak
 • Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmena priezviska jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko
 • Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch priezvisk
 • Zmena priezviska spočívajúca v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 • Zmena priezviska spočívajúca v úprave v súlade so slovenským pravopisom
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy
 • Určenie druhého a tretieho mena

stiahnuť dokument *.doc

zapísané dňa: 30.10.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   September   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

počet prístupov: 89687
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.