Samospráva mesta

Odbor školstva

Materské školy

Zoznam MŠ, kontakty.

viac…
zapísané dňa: 30.08.2006

Základné školy

Zoznam ZŠ, kontakty.

viac…
zapísané dňa: 30.08.2006

Stredné školy

Zoznam SŠ, kontakty.

viac…
zapísané dňa: 05.09.2006

CVČ Dúha

Centrum voľného času DÚHA je školské zariadenie, náplňou činnosti ktorého je výchova a vzdelávanie detí a mládeže v ich voľnom čase a vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť mladej generácie v oblasti kultúry, estetiky, techniky, prírodovedy a ekológie, spoločenských vied, telovýchovy a športu a turistiky.

viac…
zapísané dňa: 06.10.2006

Zásady pri prenajímaní školských zariadení

viac…
zapísané dňa: 15.02.2007

Financovanie v školstve

viac…
zapísané dňa: 16.02.2007

Organizácia a realizácia vzdelávania pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie sekundárne vzdelanie

V súlade s ustanovením § 30 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizáciou a realizáciou vzdelávania pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie sekundárne vzdelanie a ktoré sa ukončí komisionálnou skúškou na porade riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné bola poverená Základná škola, SNP 1 v Humennom.

viac…
zapísané dňa: 19.11.2009

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca vo verejnej službe

Informatívna správa o pripravenosti ZŠ, MŠ a ŠZ na územé Mesta Humenné na školský rok 2009/2010

viac…
zapísané dňa: 16.11.2009

Prepojenie na iné inštitúcie

viac…
zapísané dňa: 30.03.2010

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010/2011

viac…
zapísané dňa: 07.06.2010

Organizácia školského roka 2010/2011

Povinná školská dochádzka a jej plnenie

viac…
zapísané dňa: 07.06.2010

Termíny prázdnin do doku 2014

Deti a žiaci v hmotnej núdzi

V zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26.11.2008 č. 23609/2008 – II/1 poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom pre deti a žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo žijú v rodinách nedosahujúcich životné minimum dotáciu na stravu a školské potreby.

viac…
zapísané dňa: 01.12.2010

Možnosti učiteľa pri prestupe žiaka do novej školy

viac…
zapísané dňa: 30.12.2010

Ministerstvo má expertov, ktorí budú strážiť kvalitu vzdelávania

viac…
zapísané dňa: 30.12.2010

Polročné vysvedčenia

viac…
zapísané dňa: 05.01.2011

Formulár na posúdenie príjmu

Formulár na posúdenie príjmu

viac…
zapísané dňa: 04.07.2011

Žiaci ZŠ a SŠ v piatok dostanú polročné vysvedčenia

Žiaci základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych, si v piatok prevezmú z rúk triednych učiteľov polročné vysvedčenie.

Po polročnom hodnotení čakajú školákov v pondelok jednodňové prázdniny.

Do školských lavíc sa vrátia v utorok 1. februára.

viac…
zapísané dňa: 27.01.2011

Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706300
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.