Samospráva mesta

Odbor školstva » Financovanie v školstve

Mesto Humenné je zriaďovateľom deviatich základných škôl , z ktorých dve sú spojené s materskou školou, centra voľného času, základnej umeleckej školy, jednej materskej školy s právnou subjektivitou a ôsmich materských škôl bez právnej subjektivity. Pri základných školách sú zriadené školské kluby detí. Školské jedálne sú pri základných a materských školách. Financovanie v školstve určuje zákon 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 564/2004 Z.z a s nimi súvisiace predpisy a nariadenia.

Zdroje financovania v školstve sú:

 • štátny rozpočet SR
 • podielové dane
 • vlastné príjmy

Základné školy sú preneseným výkonom štátu ( prenesené kompetencie) a školské zariadenia ( školské kluby detí, školské jedálne,domov mládeže, základná umelecká škola, centrum voľného času, materské školy ) sú originálne kompetencie .

Základné školy (prenesené kompetencie )

 • normatívne finančné prostriedky ( normatív na žiaka )
 • nenormatívne finančné prostriedky :
 • vzdelávacie poukazy
 • na asistenta učiteľa
 • dopravné žiakom
 • projekty
 • dotácia pre deti v hmotnej núdzi

Výška dotácie pre jednotlivé školy sa určí na základe počtu žiakov, počtu prijatých vzdelávacích poukazov ( 80,– Sk na jeden vzdel. poukaz), počtu asistentov na ZŠ, vyúčtovania dopravného, schválených projektov, počtu deti v hmotnej núdzi.

Školské zariadenia (originálne kompetencie)

 • finančné prostriedky z podielu výnosu daní ( obce ) – zriaďovateľa
 • vlastné príjmy
zapísané dňa: 16.02.2007

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706494
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.