Samospráva mesta

Odbor školstva » Základné školy » Vzdelávacie poukazy

Vzdelávacie poukazy Ide o osobitný príspevok štátu na mimoškolské aktivity žiakov základných a stredných škôl. Ministerstvo školstva SR ho zaviedlo v školskom roku 2004/2005. Jeho hodnota je 80 korún na žiaka a mesiac. Celkovo teda rezort školstva v tomto roku prispeje na mimoškolské aktivity žiakov sumou 800 Sk. Poukaz musí dostať každý žiak základnej alebo strednej školy.

Cieľ: podporiť rozvoj mimoškolských aktivít na školách, dať rodičom a žiakom možnosť priamo rozhodovať o použití štátnych peňazí, poskytnúť všetkým žiakom bez rozdielu rovnakú šancu zúčastňovať sa mimoškolských aktivít. Ako poukaz použiť Škola vydá každému žiakovi preukaz na začiatku školského roka. Prevzatie potvrdí svojim podpisom žiak alebo jeho zákonný zástupca (ak ide o neplnoletého školáka). Je neprenosný, použiť ho môže len školák, na ktorého meno bol vystavený. Nárok na vzdelávací poukaz majú aj deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR a deti utečencov a žiadateľov o priznanie postavenia utečenca, ak sú žiakmi základnej alebo strednej školy na Slovensku. Najneskôr do 30. septembra sa musí rodič rozhodnúť pre jeden konkrétny krúžok a poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ho ponúka. Môže ísť o školu, ktorú dieťa navštevuje, o inú školu alebo o niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, štátne jazykové školy, jazykové školy ale napríklad i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). Škola nemôže nútiť rodičov svojich žiakov, aby poukaz nepoužili inde. Vzdelávací poukaz nie je možné použiť na základných umeleckých školách. Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy. Žiak nie je povinný poukaz prevziať ani využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila.

zapísané dňa: 12.09.2007

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 703725
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.