Samospráva mesta

Odbor školstva » Možnosti učiteľa pri prestupe žiaka do novej školy

Možnosti učiteľa pri prestupe žiaka do novej školy Žiak prestupuje do novej školy z rôznych dôvodov (sťahovanie, šikanovanie, zdravotné dôvody a podobne). Rovnako rôzne sú aj jeho pocity, ktoré prežíva, či už predtým, alebo potom. To, ako sa žiaci cítia v novej životnej situácii, závisí nielen od osobnosti žiaka, ale aj od podpory z okolia – najmä rodičov, ale aj učiteľov. Ako môže pomôcť učiteľ?

Je mylné nazdávať sa, že len škola, ktorá prijíma nového žiaka, sa má zamerať na prácu s ním. Aj škola, ktorú žiak opúšťa, by sa mala zamerať aspoň na rozlúčku s týmto žiakom. Tá je dôležitejšia u tých žiakov, ktorí prestupujú do inej školy v priebehu školského roka.

Tí žiaci, ktorí ukončujú školský rok v jednej škole a ďalší školský rok budú navštevovať už novú školu, môžu za rozlúčku považovať aj odovzdávanie vysvedčenia so slovami lúčenia zo strany učiteľa.

Čo môže urobiť učiteľ v škole, ktorú žiak opúšťa?

• Zorganizovať triednickú hodinu zameranú na rozlúčenie so žiakom. • Pre žiakov, ktorí sú úzkostnejší a je predpoklad, že prechod budú znášať ťažšie, je možné zasadiť kvet do kvetináča, ktorý si odnesie do novej školy. Takto sa mu symbolicky vytvorí podpora zo starého prostredia. • Urobiť spolu so žiakmi odchádzajúcemu žiakovi pamätník s odkazmi, fotkami, adresami.

Čo môže urobiť učiteľ „novej školy“, aby uľahčil žiakovi adaptačný proces na nové prostredie?

• Zorganizovať triednickú hodinu na privítanie nového žiaka, najlepšie hneď v týždni jeho príchodu. • Poskytnúť mu priestor na rozhovor, keď môže aj žiak klásť otázky učiteľovi a ostatným spolužiakom. • Oboznámiť žiaka s triednymi pravidlami (ak ich majú žiaci v triede vyvesené a podpísané, aj nový žiak sa pod ne podpíše na znak ich prijatia), oboznámiť ho so školským poriadkom školy. • Ak je žiak z iného mesta a nepozná okolité prostredie školy, môžete si v rámci triednickej hodiny urobiť prechádzku s oboznamovaním sa s okolím, významnými miestami, budovami a podobne.

Pozor na predsudky. „Nová“ škola získava dokumentáciu o žiakovi z jeho „starej“ školy. Sú to cenné a potrebné informácie. Učiteľ by však nemal na žiaka pozerať len cez takto poskytnuté údaje. Na to, aby ho poznal, s ním musí byť v kontakte. Ak sa učiteľ dozvie, že žiak v bývalej škole šikanoval či mal problémy v správaní, má byť ostražitý. Nemal by však tohto žiaka hneď zaškatuľkovať a mať voči nemu dopredu sformovaný negatívny postoj.

Vybrané z publikácie Sociálne vzťahy a problémy na školách, kde nájdete i konkrétne hry a aktivity, napríklad:

  • Pozitívne spätné väzby (cieľom tejto hry je poskytnúť si pozitívne spätné väzby a podporiť lúčenie v pozitívnom duchu),
  • Spoločná práca žiakov (hra má za cieľ podporiť proces lúčenia a spoločnú výrobu darčeka na rozlúčku).
zapísané dňa: 30.12.2010

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706548
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.