Samospráva mesta

Komunitná nadácia mesta Humenné

Poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné je spája? ?udí, ob?anov mesta Humenné v záujme identifikovania a riešenia spolo?ných problémov, vies? ich k presved?eniu, že sú schopní rieši? potreby svojho okolia vlastnými silami, cie?avedome v nich budova? pocit ob?ana, ktorý je aktívnou sú?as?ou spolo?nosti. Podporou iniciatív ob?anov a ich projektov chceme oslovi? všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organiza?né schopnosti, talent, vedomosti a snahu urobi? nie?o prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Chceme však oslovi? aj tých, ktorí majú možnos? poskytnú? finan?né ?i materiálne zdroje a chcú pomôc? a podpori? aktivity prinášajúce prospech obyvate?om celého mesta.

zapísané dňa: 07.02.2007

« spä»

Súvisiace články:

Regrantingový program "Skráš?ujem svoje mesto"

Do regrantingového programu „Skráš?ujem svoje mesto“ sa môžu zapoji? všetci obyvatelia mesta bez oh?adu na vek, spolo?enské postavenie, ?i pracovné zaradenie. Program je zameraný na estetizáciu, ozelenenie najbližšieho okolia obytných domov a sú?asne na rekonštrukciu a údržbu pri?ahlých detských ihrísk a sídliskových športovísk

viac…
zapísané dňa: 07.02.2007

Výro?ná správa Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2006

Zaujala Vás ?innos? a poslanie Komunitnej nadácie mesta Humenné? Chcete vedie? viac o našej ?innosti? Stiahnite si Výro?nú správu Komunitnej nadácie mesta Humenné vo formáte pdf, tu:"Výro?ná správa Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2006 Výro?ná správa za rok 2006

viac…
zapísané dňa: 27.08.2007

Výro?ná správa Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2007

Zaujala Vás ?innos? a poslanie Komunitnej nadácie mesta Humenné? Chcete vedie? viac o našej ?innosti? Stiahnite si Výro?nú správu Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2007 vo formáte pdf, tu: Výro?ná správa KNMH 2007

viac…
zapísané dňa: 22.07.2008

Nada?ná listina komunitnej nadácie

Chcete vedie? na akých princípoch funguje komunitná nadácia a aké ma orgáný? Pozrite si nada?nú listinu tu:Nada?ná listina KNMH

viac…
zapísané dňa: 05.09.2008

Darujte nám 2 % z Vašich daní

alt: Logo komunitná nadácia

Záleží Vám na budúcnosti Vášho regiónu?

Chcete sa aj Vy priamo podie?a? na zve?adovaní mesta Humenné, kde žijete, podpori? školské zariadenia, ktoré navštevujú Vaše deti, pomôc? zachova? a prispie? k rozvoju kultúrnych a športových aktivít v našom regióne?

Chcete ma? istotu, že aspo? 2 % z daní, ktoré odvádzate do štátnej pokladnice, zostane v našom regióne?…

viac…
zapísané dňa: 17.02.2009

Výro?ná správa Komunitnej nadácia mesta Humenné za rok 2008

Zaujala Vás ?innos? a poslanie Komunitnej nadácie mesta Humenné? Chcete vedie? viac o našej ?innosti? Stiahnite si Výro?nú správu Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2008 vo formáte pdf, tu: Výro?ná správa KNMH za rok 2008

viac…
zapísané dňa: 23.07.2009

Výro?ná správa Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2009

Zaujala Vás ?innos? a poslanie Komunitnej nadácie mesta Humenné? Chcete vedie? viac o našej ?innosti? Stiahnite si Výro?nú správu Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2009 vo formáte pdf, tu: I. ?ast VS

II. ?ast VS

viac…
zapísané dňa: 01.02.2011

Výro?ná správa Komunitnej nadácie za rok 2010

Zaujala Vás ?innos? a poslanie Komunitnej nadácie mesta Humenné? Chcete vedie? viac o našej ?innosti? Stiahnite si Výro?nú správu Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2010 vo formáte pdf, tu: Výro?ná správa nadácie za rok 2010

viac…
zapísané dňa: 27.06.2011

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58738
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.