Samospráva mesta

Komunitná nadácia mesta Humenné » Regrantingový program "Skrášľujem svoje mesto"

Cieľom programu je nielen skrášliť životné prostredie, ale predovšetkým vtiahnuť do tohto procesu ľudí, ktorí v bezprostrednom okolí žijú a realizovať proces uvedomovania si byť zodpovední za veci slúžiace spoločným aktivitám.

Prostredníctvom regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ sme podporili aktivity a snahu všetkých tých, ktorým nie je ľahostajný život okolo nás a chcú svojím vlastným pričinením zlepšiť kvalitu života v meste Humenné. Zároveň naše aktivity pomáhajú upevňovať doteraz vybudovanú spoluprácu medzi formálnymi i neformálnymi skupinami občanov, či vytvárajú podmienky a možnosti pre občanov mesta spájať sa v záujme riešenia potrieb svojho okolia vlastnými silami. Regrantingový program je určený nielen pre široké spektrum žiadateľov, ale aj pre mnohotvárne aktivity v oblasti skrášľovania prostredia, resp. jeho estetizácie.

Podmienky získania grantu v programe „Skrášľujem svoje mesto“

O grant môžu požiadať fyzické osoby, spoločenstva vlastníkov bytov, neziskové organizácie, neorganizované skupiny na predpísanom tlačive. V prípade fyzických osôb žijúcich v IBV musí ísť o spoločný projekt aspoň 5 osôb pri úprave priestranstva slúžiaceho verejnosti.

Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať zhodnotením súčasnej situácie a popisom stavu po realizácii projektu, že naozaj dôjde k zlepšeniu prostredia v ich okolí a v prospech všetkých, ktorí tu žijú. Nie je možné napr. detské ihrisko upraviť a zneprístupniť verejnosti.

Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať aspoň 30% vlastný vklad /finančný alebo nefinančný/ z celkovej hodnoty žiadanej sumy. Dôležité bude aj kritérium úspornosti pri navrhovaní jednotlivých položiek projektu.

Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať schopnosť realizovať projekt, predložiť projekt s postupnými krokmi a jasne pomenovanými produktmi, na ktoré chcú finančné prostriedky z grantu použiť.

Maximálna výška poskytnutého grantu môže byť 10 000,– Sk.(331,939 EUR) (konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK)

Jeden žiadateľ môže požiadať o grant iba raz v roku.

Podpora projektov vo vnútorných priestoroch bytových domov je viazaná na úpravu vonkajších priestorov, alebo na vonkajšiu akciu napr. brigádu.

Bližšie informácie ohľadom Regrantingového programu Skrášľujem svoje mesto a o možnostiach ziskania grantu:

osobne – Mestský úrad v Humennom, prízemie, č. dverí 13

telefonicky: 057/775 41 01

e-mailom: knmh@humenne.sk

zapísané dňa: 07.02.2007

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

počet prístupov: 690915
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.