Samospráva mesta

Hospodárenie mesta

2011

 • Viacro?ný rozpo?et mesta Humenné na roky 2011 až 2013
 • Rozpo?tové opatrenia mesta
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 1 (*.doc)
 • Plnenie príjmov a ?erpanie výdavkov k 30.06.2011 (*.xls)
 • Plnenie príjmov a ?erpanie výdavkov k 31.08.2011 (*.xls)

2010

 • Dodávate?ské faktúry mesta
 • Viacro?ný rozpo?et mesta Humenné na roky 2010 až 2012
 • Rozpo?tové opatrenia mesta
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 1 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 2 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 3 (*.doc) 367 368
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 4 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 5 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 6 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 7 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 8 (*.doc)
 • Výsledky hospodárenia mesta k 30.06.2010
 • Správa bytov a nebytového hospodárstva mesta ako podnikate?ská ?innos? mesta spravovaná Energobytom, s.r.o., Humenné k 30.06.2010 (*.pdf)
 • Plnenie príjmov a ?erpanie výdavkov k 31.12.2010 (*.xls)
 • Závere?ný ú?et mesta za rok 2010
 • Správa bytov a nebytového hospodárstva mesta ako podnikate?ská ?innos? mesta spravovaná Energobytom, s.r.o., Humenné (*.doc)
 • Výro?ná správa za rok 2010 (*.doc)

2009

 • Viacro?ný rozpo?et mesta Humenné na roky 2009 až 2011
 • Rozpo?tové opatrenia schválené MsZ
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 1 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 2 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 3 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 4 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 5 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 6 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 7 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 8 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 9 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 10 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 11 (*.xls)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 12 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 13 (*.doc)
 • Výsledky hospodárenia mesta k 30.06.2009
 • Podnikate?ská ?innos? mesta k 30.06.2009 (*.pdf)
 • Plnenie príjmov a ?erpanie výdavkov k 31.12.2009 (*.xls)
 • Závere?ný ú?et mesta za rok 2009
 • Správa bytov a nebytového hospodárstva mesta ako podnikate?ská ?innos? mesta spravovaná Energobytom, s.r.o., Humenné (*.pdf)
 • Výro?ná správa za rok 2009 (*.doc)

2008

 • Viacro?ný rozpo?et na roky 2008 – 2010 (*.doc)
 • Rozpo?tové opatrenia schválené MsZ
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 1 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 2 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 3 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 4 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 5 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 6 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 7 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 8 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 9 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 10 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 11 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 12 (*.doc)
  • Rozpo?tové opatrenie mesta ?. 13 (*.doc)
 • Výsledky hospodárenia mesta k 30.06.2008 (*.doc)
 • ?erpanie rozpo?tu k 31.12.2008 (*.doc)
 • Závere?ný ú?et mesta (*.doc)
 • Podnikate?ská ?innos? mesta (*.pdf)
 • Výro?ná správa za rok 2008 (*.doc)

2007

Viacro?ný rozpo?et na roky 2007 – 2009

 • Pôvodný rozpo?et na rok 2007 (*.doc)
 • Orienta?ný rozpo?et na roky 2008 – 2009 (*.doc)
 • Príjmy bežného rozpo?tu (*.pdf)
 • Príjmy kapitálového rozpo?tu (*.pdf)
 • Príjmové finan?né operácie (*.pdf)
 • Výdavky bežného rozpo?tu (*.pdf)
 • Výdavky kapitálového rozpo?tu (*.pdf)
 • Výdavkové finan?né operácie (*.pdf)
 • Stavy a obraty na bankových ú?toch (*.html)
 • Súvaha (*.pdf)
 • Výkaz ziskov a strát (*.doc)
 • ?erpanie rozpo?tu k 30.06.2007 (*.doc)
 • Závere?ný ú?et mesta (*.doc)

2006

2005

2004

2003

2002

zapísané dňa: 22.03.2007

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 59052
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.