Samospráva mesta

Symboly mesta

SYMBOLY MESTA HUMENNÉ

ERB MESTA

alt: erb

V modrom štíte strieborné rameno držiace zlatý k?ú?, sprevádzaný strieborným polmesiacom a zlatou šes?cípou hviezdou.

História

Najstaršiu heraldickú pamiatku mesta predstavuje pe?atidlo, ktoré pochádza z 15. storo?ia. V strede pe?atného po?a je rameno s k?ú?om, polmesiac a hviezda. Nápis „Sigillum civitis Homonna“ je v kolopise. Takýto obsah pe?atného po?a sa udržiaval až do roku 1622. Vtedy vzniklo nové pe?atidlo, ktoré pôvodný obsah pe?atného po?a rozšírilo o ?alšiu hviezdi?ku a šes? ruži?iek.

Erbová figúra z pe?atného po?a prešla i do erbu mesta Humenné. Erb Humenného, ktorý heraldicky prezentoval mesto, pozostával z modrého štítu, na ktorom bolo zobrazené nahé, doprava smerujúce strieborné rameno držiace zlatý k?ú? sprevádzaný strieborným polmesiacom a v záhybe ramena zlatou šes?cípou hviezdou.

V 19. storo?í sa v erbe Humenného objavilo obrnené rameno a gotický k?ú? renesan?ný. Do štítového po?a pribudli štyri hviezdy. D?a 26. júna 1984 mesto Humenné za?alo opätovne používa? svoj najstarší symbol.

Múzejné noviny – máj 2008

Mgr. Vasil Fedi?

VLAJKA MESTA

alt: vlajka
Vlajka mesta je v tvare obd?žnika, pri?om pomer šírky k výške je 2:3. Vlajka mesta je ukon?ená zástrihom ( tzv. lastovi?í chvost ) siahajúcim do 1/3 d?žky. Farby vlajky mesta sú žltá, modrá, biela.

PE?A? MESTA

alt: pecat
S vyobrazením erbu mesta uprostred pe?ate, hore nápis „HUMENNÉ“ v dolnej ?asti nápis „pe?a? mesta“.

Mestské symboly sú oprávnené používa? orgány mesta, orgány mestského zastupite?stva a iné orgány, ktoré ur?í mestské zastupite?stvo, a to na pe?iatkach, sú?astiach rovnošiat zamestnancov Mestskej polície, na insígniách, oceneniach, ako sú?as? výzdoby siení a miestností, na pracovných preukazoch zamestnancov mesta, v obradných a zasadacích miestnostiach, pri slávnostnej výzdobe verejných priestranstiev pri príležitosti osláv miestneho významu a na propaga?ných materiáloch. Pokia? je predpísané používanie štátnych symbolov, používajú sa tieto prednostne. Používanie mestských symbolov nesmie vzbudi? dojem ich znevažovania.

zapísané dňa: 19.09.2007

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58676
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.