Samospráva mesta

PHaSR Mesta Humenné 2007 - 2013

Strategický rozvojový dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015.

Mestské zastupite?stvo v Humennom, na svojom riadnom zasadnutí, d?a 25. 06. 2008 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015 ako strategický rozvojový dokument na príslušné obdobie, pod ?íslom uznesenia 139.

Kompletný materiál spolu s prílohami si môžete pozrie? tu:

PHaSR mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015

Profil mesta

SWOT

Pracovné skupiny

Prieskum postojov podnikate?ov

Prieskum postojov verejnej mienky

Disparity a rozvojová stratégia

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. alt: Vlajka EÚ

zapísané dňa: 03.06.2008

« spä»

Súvisiace články:

?o je vlastne PHaSR mesta Humenné?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015 je strategický strednodobý dokument, ktorý ur?uje víziu mesta na dané obdobie, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ?alších materiálov jednotlivých oblastí života mesta Humenné.

viac…
zapísané dňa: 18.07.2008

Proces tvorby PHaSR mesta Humenné

Tu si môžete stiahnu? a pozrie? informa?nú prezentáciu oh?adom procesu tvorby Programu hospodarskeho a socialneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výh?adom do roku 2015. Prezentácia:Prezentacia – proces tvorby PHSR

viac…
zapísané dňa: 05.09.2008

Správa o plnení PHSR mesta Humenné za roky 2008 a 2009

Pozrite si Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za roky 2008 a 2009 tu:Správa o plnení PHSR za r. 2008 a 2009

viac…
zapísané dňa: 26.01.2010

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58738
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.