Mesto a okolie

Informa?né centrum

Zákaznícke a informa?né centrum Humenné

Pracovisko je otvorené v spolupráci so Železni?nou spolo?nos?ou Slovensko, a.s. v budove železni?nej stanice Humenné.

ponúka služby v oblasti cestovného ruchu:

 • informácie o meste a regióne
 • turistika, ubytovanie , doprava
 • kopírovanie, fax, internet
 • upomienkové predmety mesta a regiónu
 • sprostredkovanie ubytovania, návštev kultúrnych pamiatok

ponúka služby v oblasti železni?nej dopravy:

 • predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných dokladov
 • z?avy v železni?nej preprave
 • propaga?né materiály, predaj cestovných poriadok
 • informácie, poradenstvo
 • cestovné poistenie

Miesto :

 • železni?ná stanica
 • Stani?ná 1
 • 066 01 Humenné

Tel: 057 7881051, fax 057 7881052, e-mail: zc.humenne@stonline.sk

www.slovakrail.sk

Otváracie hodiny:

=============================================

Pondelok – sobota : 07.00 – 18.00 hod / obed?ajšia prestávka 11.45 – 12.30/

Nede?a : 07.00 – 18.45 hod. / obed?ajšia prestávka 11.45 – 12.30/

Aktuality :

Železni?ná spolo?nos? Slovensko, a.s. zabezpe?í pri príležitosti konania XXII. Humenského jarmoku a rockového festivalu Rock pod kame?om posilnenie pravidelných vlakov na železni?nej trati Humenné – Stak?ín a Medzilaborce.

Viac informácií vi? príloha:

Informácie XXII Humenský jarmok

Informácie – Rock pod kame?om

Leto 2011 – Železni?ná spolo?nos? Slovensko, a.s. ponúka zaujímavé ponuky na Leto 2011 pre školy ale aj rodiny bližšie informácie tu: leto – rodiny leto – školy

Zberate?om poh?adníc ale i návštevníkom mesta ponúkame drevenné poh?adnice s motívom kaštie?a.

Teraz zaujímavá ponuka:

 • poh?adnice mesta Humenné s novými motívmi
 • obrazy mesta Humenné s historickou tématikou

PREDAJ

 • zaujímavých upomienkových predmetob s tematikou mesta Humenné (k?ú?enky, magnetky, erb mesta z pálenej hliny),
 • predmetov so železni?nou tematikou – puzzle, poh?adnice, pexeso.
O nás

Zákaznícke a informa?né – turistické centrum ( ZIC ) je otvorené v spolupráci so Železni?nou spolo?nos?ou Slovensko, a.s. a v budove železni?nej stanice v Humennom. ZIC pracuje od júla 2004. Úlohou ZIC je informova? návštevníkov mesta o turistických a rekrea?ných možnostiach mesta. Ponúknu? kultúrne, spolo?enské, športové a iné akcie v meste a okolí. ZIC je miestom prvého kontaktu zákazníka – turistu s mestom Humenné. Poskytuje formou priamej komunikácie s pracovníkom požadované informácie. Sprostredkujeme návštevu hvezdárne, kúpaliska, informácie o možnosti lyžovania v regióne.

Návštevníkom je k dispozícii:

 • informa?ný pult ( kiosk ) s pripojením na internet. Návštevník získa informácie o meste, má k dispozícii elektronický cestovný poriadok spolu so službami železnice.
 • kontakty na hotely, reštaurácie, taxi a pod. Poskytované služby sú bezplatné.
 • Za úhradu sú k dispozícii upomienkové predmety mesta, mapy, knihy, poh?adnice
Socha Dobrého vojaka Švejka

Od roku 2000 stojí na železni?nej stanici v Humennom v jej bezprostrednej blízkosti, socha dobrého vojaka Švejka s dobromyse?ným úsmevom a neodmyslite?nou fajkou pri studni, z ktorej pri jeho pamätnej návšteve v Humennom na za?iatku 20. storo?ia tiekla „znamenitá železitá voda“.
Autorom sochy je humenský sochár Jaroslav Drotár. Po stopách dobrého vojaka Švejka sa môžete vybra? z Humenného po obnovenej železni?nej trase do po?ského mesta Sanok, kde sa nachádza legendárny hotel Trzema Rózami i uli?ka Dobrého vojaka Švejka taktiež s nezabudnute?nou podobou Dobrého vojaka Švejka vo forme sochy.

zapísané dňa: 26.08.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58737
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.