Kultúra

Kultúra v meste Humenné je zastúpená kinom, amfiteátrom, Vihorlatským múzeom, Vihorlatským osvetovým strediskom, Vihorlatskou knižnicou a stálou výstavou v galérii Oresta Dubaya. Služby kultúrneho charakteru ponúka aj Mestské kultúrne stredisko (ponúka kultúrno výchovnú činnosť, kurzy, propagačno – výtvarnú činnosť pre potreby organizácií a na objednávky a prenájom priestorov) .

V Humennom sa taktiež nachádza aj sídlo Humenskej televízie. Sieť kultúrnych zariadení dopĺňajú Vihorlatská hvezdáreň, stála expozícia ľudovej architektúry (skanzen). V súčasnosti sa v meste každoročne organizuje deväť pravidelných kultúrnych podujatí, z ktorých najvýznamnejšie sú Humenská hudobná jar, každoročný jarmok a Deň Múzeí.

Vznik kultúrnych zariadení na území mesta sa datuje do päťdesiatych rokov minulého storočia, z ktorých sa postupne vyprofilovali tri inštitúcie, ktoré majú veľký význam a vplyv pri rozvoji kultúrneho života a uspokojovania kultúrnych potrieb občanov mesta. Ide o Mestské kultúrne stredisko, Vihorlatské osvetové stredisko a Vihorlatskú knižnicu. Medzi ďalšie kultúrne inštitúcie, ktoré pôsobia na území mesta a zabezpečujú uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov mesta patria: Vihorlatské múzeum, Základná umelecká škola, Vihorlatská hvezdáreň, Kino Fajn, Informačné centrum mladých, Centrum voľného času Dúha v Humennom, Humenská televízia HNTV, s.r.o. a znovu otvoreným Klubom mladých v priestoroch CVČ Dúha. V týchto zariadeniach sa realizuje široká škála kultúrnych podujatí rozličnej kvality a rozsahu.

V posledných rokoch sa však vyvíja aj nová oblasť organizovania kultúrneho života prostredníctvom občianskych združení. Najdlhšiu históriu má činnosť občianskeho združenia „Krtkovčatá“, najširší záber má Klub priateľov kultúry. Kultúrne podujatia organizujú aj Únia žien Slovenska, okresná organizácia Humenné, Múzejný klub, Jednota dôchodcov a ďalší.

Mesto Humenné žije plným kultúrnym životom. Pôsobia tu viaceré hudobné a folklórne súbory.

 • folklórne súbory
  • Kalina
  • Chemlon,
 • dychové orchestre
  • Vychodňáre,
  • Chemlon,
  • Humenčanka,
 • spevácke zbory
  • Spevácky zbor humenských učiteľov,
  • Spevácky zbor mesta Humenné,
  • detský spevácky súbor Nezábudka

  V meste sa pravidelne organizujú kultúrne podujatia, z ktorých najväčšie sú:

 • Humenská hudobná jar,
 • Jesenný koncertný cyklus,
 • každoročný Humenský jarmok,
 • Deň múzeí.

  Humenné je rodiskom známych osobností ako napr. Mikuláš Klimčák – akademický maliar, Štefan Babjak – operný spevák, Peter Breiner – skladateľ, klavirista.

zapísané dňa: 28.08.2006

Súvisiace články:

Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Humenné. Zaoberá sa týmito činnosťami:

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vihorlatská hvezdáreň

Okresná ľudová hvezdáreň v Humennom bola zriadená uznesením Rady ONV dňa 23. augusta 1952. I keď tento dokument postráda stanovenie termínu zriadenia hvezdárne a astronomického krúžku v Humennom, táto bola zriadená s platnosťou od 1. októbra 1952.

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vihorlatská knižnica

Vihorlatská knižnica
Námestie Slobody 50
066 80 Humenné

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vihorlatské múzeum

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Vihorlatské osvetové stredisko

Vihorlatské osvetové stredisko

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Humenská televízia

Humenská televízia, s.r.o. vysiela prostredníctvom TKR a jej vysielanie môžu sledovať obyvatelia v 10 000 domácnostiach v Humennom.

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Informačné centrum mladých - ICM

Hlavným cieľom je podpora , rozvoj a bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, organizáciami a združeniami v Slovenskej republike pri tvorbe a realizácií mládežníckej politiky.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Kino

Kino, ktoré sídli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Divadlo

Divadlo má v regióne dlhodobú a rozvinutú tradíciu, v rámci ktorej sa vyčlenilo divadlo dospelých, detské činoherné divadlo, bábkové divadlo, divadlo poézie, alternatívne divadelné formy s prvkami autorského divadla.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Spevácke zbory

Spevácke zbory mesta Humenné

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Mestský dychový orchester Chemlon

viac…
zapísané dňa: 16.02.2007

Henumizmatik

viac…
zapísané dňa: 29.12.2010

Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706450
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.