Kultúra

Informa?né centrum mladých - ICM

Ciele organizácie:
 • poskytovanie bezplatného infoservisu a poradenstva
 • možnos? bezplatného prístupu na internet
 • vzdelávacie programy pre nezamestnaných uchádza?ov na trhu práce
 • vydávanie brožúr a príru?iek
 • sociálna sféra – pomoc jednotlivcom v kríze
 • realizácia medzinárodných aktivít pre mládež
 • pracovno-právne a psychologické poradenstvo
 • publika?ná a osvetová ?innos?
 • sociálna prevencia, sociálne poradenstvo.
Ponúkame :

Informa?ný a pracovný servis:

 • informácie o vo?be povolania a výbere zamestnania
 • adresáre inštitúcií a organizácií ?inných v oblasti trhu práce
 • informácie o práci v zahrani?í, nepriame sprostredkovanie au-pair pobytov
 • informácie o brigádach na Slovensku a v zahrani?í

Informa?né centrum mladých v Humennom /?alej ICM/vzniklo medzi prvými na Slovensku v roku 1992 z iniciatívy Rady mládeže okresu Humenné ,ktorá t.?. fungovala a združovala všetky detské a mládežnícke organizácie v regióne. Je to ob?ianske združenie, ktorého hlavným cie?om je podpora , rozvoj a bezplatné poskytovanie informa?ných a poradenských služieb pre mladých ?udí. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, organizáciami a združeniami v Slovenskej republike pri tvorbe a realizácií mládežníckej politiky.

Je ?lenom:

 • Združenia informa?ných a poradenských centier v SR/ZIPCEM/.
 • Rady mládeže prešovského kraja
 • Grémia tretieho sektora v Humennom
 • Partnerstva sociálne inklúzie pre lokalitu Humenné-Snina
zapísané dňa: 28.08.2006

« spä»

Súvisiace články:

aktivity

Ob?an a spolo?nos?

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Po?íta?ový program "Cesta k povolaniu"

Program CESTA K POVOLANIU je interaktívny po?íta?ový program, ktorý slúži na to, aby pomáhal našim klientom v plánovaní ich profesionálnej dráhy.

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Cestovanie

informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahrani?í

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Úspešne realizované projekty

Úspešne realizované projekty ICM

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

Vo?ný ?as, Vzdelávanie, Odb.Poradenstvo

Vo?ný ?as, Vzdelávanie, Odb.Poradenstvo ICM

viac…
zapísané dňa: 06.09.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 59052
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.