Kultúra

Kino

Kino Fajn

Kino, ktoré sídli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom, ul. Gorkého 1, Humenné

 • program Kina Fajn na internetovej stránke www.mskshe.sk
 • Za?iatok premietania o 19.30 hod., ak nie je uvedené inak
 • Základný premietací profil kina FAJN – piatok a sobota
 • Premietanie rodinných filmov a rodinných animovaných komédií – sobota a nede?a
 • Filmy v rámci Filmového klubu kina Fajn premietame raz až dvakrát mesa?ne
 • Pre ?lenov Filmového klubu platí z?ava na filmy uvádzané v rámci filmového klubu
 • Cena ?lenského preukazu FK v roku 2009 – 3 €/90,– Sk
 • Kapacita kina je 458 miest na sedenie
 • Vstupenky je možné zakúpi? po?as pracovných dní od 7.30 – 12.00; 12.30 – 15.30 hod. na poschodí, ?íslo dverí 1, alebo hodinu pred premietaním v pokladni kina pri hlavnom vchode
 • Vchod – vstupné dvere do kina FAJN – sa zamykajú 15 minút po za?iatku premietania.
 • Rezervácie je možné nahlási? telefonicky (057/7755548) alebo osobne, je však nutné vybra? ich najneskôr 15 minút pred za?iatkom premietania, inak sa uvo?nia do vo?ného predaja.
 • Na výber rezervácií môže by? vyhlásená aj výzva a to oznamom, ktorý ur?í de?, dokedy rezervácie platia. Po stanovenom termíne sa rezervácie rušia a vstupenky sa vrátia do vo?ného predaja. Oznam o rezerváciách aj aktuálne informácie o podujatiach zverej?ujeme aj vo videotexte HNTV, v rubrikách Podvihorlatských novín a novín Pod Vihorlatom, na mesa?ných programových plagátoch na výlepných plochách mesta Humenné alebo na stránke www.mskshe.sk
 • Kino FAJN spolupracuje s 11 distribu?nými filmovými spolo?nos?ami, ktoré pôsobia na Slovensku.
 • Mediálnym partnerom kina Fajn je Humenská televízia
 • V spolupráci s Humenskou televíziou pripravujeme magazín v POHODE, kde predstavujeme filmové novinky v kine FAJN na najbližšie obdobie. Diváci relácie sa môžu zapoji? do sú?aží o vecné ceny a vstupenky na filmové predstavenia.
 • V roku 2008 navštívilo kino FAJN 19.600 návštevníkov pri po?te 173 premietaní.
 • Kino FAJN prijíma na úhradu vstupného kultúrne poukazy 2009, a to žltý poukaz, ktorý má ozna?enie: „filmové predstavenie alebo iné ?ubovo?né kultúrne podujatie“.
 • Kino FAJN nebude prijíma? kultúrne poukazy na úhradu vstupného pri filmoch, ktoré nesp??ajú výchovno-eduka?ný charakter (napr. horor, thriller a pod.)

?akujeme všetkým návštevníkom kina FAJN za ich priaze?.

Program kina Fajn

alt: logo kina Fajn
zapísané dňa: 28.08.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58606
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.