Kultúra

Vihorlatská knižnica » Z činnosti knižnice

Vihorlatská knižnica v Humennom

Vihorlatská knižnica v Humennom je regionálnou knižnicou s metodickou pôsobnosťou pre 104 knižníc v troch okresoch (Humenné, Snina a Medzilaborce) a zároveň plní funkciu univerzálnej verejnej knižnice pre mesto Humenné. Buduje na svojich osemdesiatročných skúsenostiach.
Sídli v peknom a pokojnom prostredí na okraji pešej zóny v mestskej časti „Centrum“ pri rieke Laborec. Ide o jedinú účelovú budovu knižnice v rámci Prešovského samosprávneho kraja, s oblohou temer 2 000 metrov štvorcových.
Ročne prejde bránami tejto kultúrnej inštitúcie 51 158 čitateľov, s denným priemerom návštevnosti 267 ľudí. V mesiacoch október – marec navštevuje a využíva denné služby knižnice až 380 čitateľov.
V ponuke oddelení je 119 140 knižničných dokumentov, ročne sa zrealizuje 205 552 výpožičiek a poskytne viac ako 7 000 bibliografických a faktografických informácií a rád.
Finančné prostriedky na nákup knižničného fondu rok od roku viditeľne narastajú : v r. 2002 je to 122 000,– Sk, v roku 2003 nákup za 282 434,– Sk, v roku 2004 sa realizuje nákup za 329 160,– Sk a za rok 2005 sa realizoval najlepší nákup za posledných sedem rokov organizácie, vo výške 440 283,– Sk. V roku 2006 sa nakúpilo za 563 000,– Sk.
Za obdobie rokov 2002 – 2006 pribudlo do regálov Vihorlatskej knižnice vyše 8 500 kníh a ostatných knižničných dokumentov.
Už v roku 2003 sa za výdatnej pomoci zriaďovateľa odstránil havarijný stav zatekania do budovy a bola zrekonštruovaná nová strecha, čo prinieslo aj značnú úsporu energií. Na základe jednania manažmentu s mestom bola vybudovaná nová prístupová cesta ku knižnici a osadené verejné osvetlenie.
Nárast vlastných príjmov bol nasledovný: rok 2002 … 410 488,– Sk. Rok 2003 … 502 446,– Sk. Rok 2004 … 702 593 a rok 2005 … 777 388,– Sk.
Za obdobie rokov 2002 až 2005 manažment a odborní pracovníci knižnice v rámci grantov a sponzorstva získali : 956 595,– Sk.
Od roku 2003 sa zrealizovali v nevyužívaných priestoroch verejnej knižnice nové prenájmy a finančné prostriedky z nich získané sa presúvajú na nákup knižničného fondu.
Zastaralé osobné počítače museli byť nahradené novými. Stalo sa tak v rámci krátkodobého dvojročného plánu ELEKTRONIZÁCIE KNIŽNICE. Došlo k výmene 13-tich výkonných osobných počítačov, 6-tich lejzrových tlačiarní a ostatného technologického zariadenia, všetko prevažne z vlastných príjmov organizácie.
V rámi grantového projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Vihorlatská knižnica získala ochranný systém – tzv „brány“ a bezpečnostnými elektronickými štítkami prekryla a takto ochránila až 80% knižničného fondu pred prípadnými krádežami kníh.
Koncom roku 2005 sa zrekonštruovali, vymaľovali a esteticky upravili vstupné priestory verejnej knižnice v prízemí a na I. poschodí, taktiež z vlastných príjmov.
V rámci špecializovaných elektronických služieb poskytuje Vihorlatská knižnica najlacnejší internet v meste Humenné. Sú tu poskytované špecializované služby nevidiacim a slabozrakým návštevníkom knižnice.
Technicky sa obnovilo hudobné oddelenie, pripravené pre realizáciu nových hudobných podujatí pre verejnosť a mládež.
Do povedomia, a nielen širokej čitateľskej verejnosti sa Vihorlatská knižnica dostáva aj svojím novým cyklom kultúrnych podujatí ROZHOVORY S … a to už od roku 2003. Ide nielen o rozhovory, ale predovšetkým o stretnutia s významnými osobnosťami kultúrneho, umeleckého a spoločenského života na Slovensku.
Na pôde Vihorlatskej knižnice vystúpili : fotograf Tibor Huszár, spisovateľ a cestovateľ Boris Filan, historik Pavel Dvořák s manželkou, spisovateľka a motivačná trénerka Edita Sipeky , spisovateľka a speváčka Marcela Laiferová, fotograf a žurnalista Andrej Bán, spisovateľ a enológ prof. Fedor Malík a rad ďalších známych osobností.
V rámci Prešovského samosprávneho kraja je Vihorlatská knižnica treťou verejnou knižnicou, ktorá prechádza na úplne nový knižnično-informačný systém KIS3G, tzv. Virtua.

Moderná knižnica má byť miestom moderných technológií a takých služieb, ktoré reflektujú potreby čitateľa 21. storočia, ale predovšetkým musí ostať miestom slobodného prístupu k informáciám, miestom pokoja, mieru, duchovnej očisty a vzájomného stretávania sa ľudí navzájom a osobností, ktoré v dejinách svojim prístupom tým ostatným vždy udávali správny smer.

Vihorlatská knižnica v Humennom a jej 19 pracovníkov, sa snažia svojou prácou napĺňať tieto vytýčené vizie do budúcnosti.

zapísané dňa: 26.02.2007

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 705333
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.