Kultúra

Mestské kultúrne stredisko

alt: Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorá bola zriadená na ú?ely plnenia verejno-prospešných funkcií v oblasti kultúry.

Poslaním organizácie je sprostredkováva? obyvate?om mesta Humenné kultúru a umenie rôznych žánrov tak, aby sa dostato?ne uspokojovali ich potreby v tejto oblasti, vytvára? podmienky pre ich aktívne zapojenie do kultúrno-spolo?enského života cez rôzne amatérske aktivity a organizovanie vlastných podujatí zameraných na rôzne sociálne a vekové skupiny.

V praktickom živote to znamená, že organizácia sa usiluje zrealizova? na území mesta ?o najviac kultúrnych programov z oblasti hudby, divadla, zábavy a výtvarného umenia.

V tesnej blízkosti Domu kultúry je areál mestského amfiteátra s potrebným zázemím, ?o vytvára ve?mi priaznivé predpoklady na organizovanie vä?ších kultúrnych podujatí s využitím služieb obidvoch zariadení. Prostredie centrálnej pešej zóny mesta a pri?ahlého historického kaštie?a a parku je zase vynikajúcou možnos?ou spojenia návštevy kultúrnych podujatí s prehliadkou múzea alebo prechádzkou v peknom prostredí.

Podujatia celomestského významu:

 • Ples primátora mesta
 • De? u?ite?ov
 • Stavanie mája
 • Prvomájové oslavy
 • Medzinárodný de? detí
 • Folklórny festival Humenský toliar
 • Letný open air fest
 • Kultúrne leto
 • Humenský jarmok
 • Podujatia pri príležitosti Pamätného d?a mesta Humenné
 • Mikulášske podujatia pre verejnos?
 • Humenské viano?né trhy
 • Silvester na námestí
 • spolo?né programy partnerských miest (Sanok, Pere?ín, T?ebí?, Mátészalka).

Okrem týchto podujatí Mestské kultúrne stredisko pripravuje ?alšie významné podujatia, ktoré mesto Humenné zara?ujú k mestám s dlhodobými kultúrnymi tradíciami:

 • HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR
 • HUMENSKÉ ORGANOVÉ DNI ŠTEFANA THOMÁNA – cyklus koncertov v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humennom
 • JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS
 • Medzinárodný hudobný festival PONTES
 • výtvarný plenér HORNOZEMPLÍNSKE IMPRESIE a výstavy výtvarného umenia vo vlastných galerijných priestoroch
 • nede?né rozprávkové popoludnia – interaktívne divadelné predstavenia pre deti predškolského veku
 • viano?ný organový koncert
 • hudobno-zábavné programy, divadelné, muzikálové a tane?né predstavenia pre dospelých prezentujúce známych umelcov, kapely, súbory, divadelné spolo?nosti …
 • premiérové programy vlastných súborov

Na pôde Domu kultúry nachádzajú priestor na sebarealizáciu deti a mládež, ktorí pracujú s podporou organizácie v týchto súboroch:

 • KALINA – mládežnícky folklórny súbor
 • RIAVA – ženská spevácka skupina
zapísané dňa: 06.09.2006

« spä»

Súvisiace články:

Priestory pre rokovanie a kongresy

Priestory pre rokovanie a kongresy.

viac…
zapísané dňa: 08.11.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58606
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.