Šport

Šport a organizované telovýchovné aktivity sú odrazom kvality doby, úrovne jej spolo?enských, sociálnych a kultúrnych priorít. Je preto pochopite?né, že vhodné podmienky pre pravidelnú a koordinovanú športovú a telovýchovnú aktivitu sa vytvárali na území mesta Humenné už na prelome devätnásteho a dvadsiateho storo?ia. Už na po?iatku dvadsiateho storo?ia máme signály o rozvoji futbalu, ale aj tenisu a iných športov.

Zásadná zmena nastala v rokoch 1907–1908, kedy na území mesta vznikol prvý športový klub Humenský atletický klub (HAC). Okrem futbalu združoval aj iné športy a to hlavne ?ahkú atletiku a tenis. V roku 1919 bol v mesta založený Sokol, neskoršie Orol. Postupne vznikali aktivity aj v iných športoch, ale najvä?šiu ob?ubu u obyvate?stva mal jednozna?ne futbal.

Po druhej svetovej vojne a hlavne v pä?desiatych a šes?desiatych rokov novým prvkom bolo riadenie telesnej kultúry centrálne a šport sa spája s patronátnymi podnikmi. V každej telovýchove vznikali odbory základnej a rekrea?nej telesnej výchovy. Po roku 1990 šport nabral diametrálne odlišný kurz Telovýchova sa postupne zbavila centralistického riadenia. Športové kluby vznikali, resp. sa pretransformovali na samostatné subjekty a to na báze amatérskej, alebo profesionálnej.

Základným predpokladom pre rozvoj humenského športu je ekonomická sila, ktorú ma každý klub na inej úrovni v závislosti od ekonomickej sily ale aj ochoty sponzorov.

zapísané dňa: 28.08.2006

Súvisiace články:

Koncepcia rozvoja športu

viac…
zapísané dňa: 18.12.2008

Kalendár športových podujatí

viac…
zapísané dňa: 11.03.2009

SRaŠZ

viac…
zapísané dňa: 01.10.2007

Kúpalisko

Kúpalisko je verejnosti k dispozícií od roku 1985.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Zimný štadión

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Futbalový štadión

V roku 2002 mesto Humenné vzalo pod svoju správu futbalový štadión. Kapacita futbalového štadióna je 10 000 divákov.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Športové Kluby

Zoznam klubov, ktoré pôsobia na území mesta:

viac…
zapísané dňa: 30.08.2006

História športu

Šport a organizované telovýchovné aktivity sú odrazom kvality doby

viac…
zapísané dňa: 30.08.2006

Tenisové kurty

V roku 2003 boli dobudované a odovzdané tenisové kurty pri kúpalisku v Humennom.

viac…
zapísané dňa: 05.09.2006

Relaxa?né centrá

viac…
zapísané dňa: 21.10.2008

Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   November   »  
  «   2019   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

počet prístupov: 58606
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.