Šport

História športu

Šport a organizované telovýchovné aktivity sú odrazom kvality doby, úrovne jej spolo?enských, sociálnych a kultúrnych priorít. Je preto pochopite?né, že vhodné podmienky pre pravidelnú a koordinovanú športovú a telovýchovnú aktivitu sa vytvárali na území mesta Humenné už na prelome devätnásteho a dvadsiateho storo?ia. Už na po?iatku dvadsiateho storo?ia máme signály o rozvoji futbalu, ale aj tenisu a iných športov.

Zásadná zmena nastala v rokoch 1907–1908, kedy na území mesta vznikol prvý športový klub Humenský atletický klub (HAC). Okrem futbalu združoval aj iné športy a to hlavne ?ahkú atletiku a tenis. V roku 1919 bol v mesta založený Sokol, neskoršie Orol. Postupne vznikali aktivity aj v iných športoch, ale najvä?šiu ob?ubu u obyvate?stva mal jednozna?ne futbal.

Po druhej svetovej vojne a hlavne v pä?desiatych a šes?desiatych rokov novým prvkom bolo riadenie telesnej kultúry centrálne a šport sa spája s patronátnymi podnikmi. V každej telovýchove vznikali odbory základnej a rekrea?nej telesnej výchovy. Po roku 1990 šport nabral diametrálne odlišný kurz Telovýchova sa postupne zbavila centralistického riadenia. Športové kluby vznikali, resp. sa pretransformovali na samostatné subjekty a to na báze amatérskej, alebo profesionálnej.

Základným predpokladom pre rozvoj humenského športu je ekonomická sila, ktorú ma každý klub na inej úrovni v závislosti od ekonomickej sily ale aj ochoty sponzorov.

zapísané dňa: 30.08.2006

« spä»


Mapa stránok


Najčítanejąie


Kalendár

  «   Február   »  
  «   2018   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

počet prístupov: 29119
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.