Samospráva mesta

Mestský úrad » Ako vybaviť » Odbor sociálny a bytový

Ako postupovať pri vybavovaní

Referát sociálnych vecí a rodiny a referát opatrovateľských činností a denných centier:

 • Jednorazovú dávku pre občana v hmotnej núdzi (starý alebo osamelo žijúci občan)
 • Jednorazovú dávku pre občana v hmotnej núdzi (pre rodinu s deťmi)
 • Spoločné stravovanie pre dôchodcov
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby
 • Vydáva potvrdenie k žiadosti o neposkytovaní

  opatrovateľskej služby

 • Poskytovanie prepravnej služby
 • Poskytovanie dotácie z rozpočtu mesta
 • Vydáva potvrdenia k žiadosti do Zariadení pre seniorov
 • Vydáva stanovisko pre Okresný súd
 • Zabezpečuje prevádzku a činnosť Denných centier
 • Zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí a kurately
 • Robí osobitného príjemcu pri rodinných prídavkoch na detí
 • Koordinuje aktivačnú činnosť

stiahnuť dokument *.doc

Referát sociálneho bývania a pomoci neprispôsobivým občanom:

 • Žiadosť o pridelenie bytu
 • Zoznam uchádzačov o obecný byt
 • Prideľuje byty v Dome s opatrovateľskou službou (DOS)
 • Zoznam žiadateľov o byt v Dome s opatrovateľskou službou (DOS)
 • Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby – umiestnenie v

  Zariadení núdzového bývania (ZNB)

 • Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov
 • Žiadosť o predĺženie Povolenia na byt
 • Žiadosť o znovuuzatvorenie nájomnej zmluvy
 • Žiadosť o podnájom bytu
 • Prechod nájmu bytu
 • Vydanie potvrdenia o bývaní v obecnom byte
 • Vydanie potvrdenia k bývaniu do Útulku pre bezdomovcov
 • Vydanie stanoviska na dožiadanie pre Okresný súd
 • Vedie zoznamy nájomcov mestských bytov a ich zmeny

stiahnuť dokument *.doc

zapísané dňa: 30.10.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Jún   »  
  «   2019   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

počet prístupov: 89911
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.