Samospráva mesta

Štatút mesta

Štatút mesta Humenné upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora mesta a orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši používanie symbolov, udeľovanie čestného občianstva a ocenení mesta.

viac…
zapísané dňa: 21.05.2007

Komunálne voľby 2010

viac…
zapísané dňa: 03.03.2009

Symboly mesta

Erb, vlajka, pečať, mestské insígnie.

viac…
zapísané dňa: 19.09.2007

Primátorka mesta

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Mestské zastupiteľstvo

Poslanci, volebné obvody s ulicami, zasadnutia, uznesenia, hlasovania.

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Komisie MsZ

Zoznam členov jednotlivých komisii.

viac…
zapísané dňa: 04.09.2006

Mestská rada

Členovia a harmonogramy zasadnutí s programom.

viac…
zapísané dňa: 04.09.2006

Kontrola

viac…
zapísané dňa: 11.03.2009

Mestský úrad

Odbory – kontakty, úradné hodiny, ako vybaviť.

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Zmluvy 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Faktúry 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Objednávky 2011

viac…
zapísané dňa: 10.01.2011

Organizácie zriadené mestom

Príspevkové a rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti.

viac…
zapísané dňa: 14.05.2007

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam všeobecne záväzných nariadení s možnosťou stiahnutia.

viac…
zapísané dňa: 16.10.2006

Hospodárenie mesta

Hospodárenie mesta – záverečný účet, rozpočet, čerpanie rozpočtu, príjmy a výdavky, súvaha, výkaz ziskov a strát…

viac…
zapísané dňa: 22.03.2007

Dokumenty mesta

Verejné dokumenty mesta na stiahnutie.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Civilná ochrana

Vychádzajúc zo zákonov NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov chceme všetkých občanov a návštevníkov mesta oboznámiť, ako sa majú správať a čo robiť v prípade možných mimoriadnych udalostí.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Odbor školstva

Materské, základné a stredné školy, Centrum voľného času,

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Mestská Polícia

Spôsob zriadenia Mestskej polície mesta Humenné, kontakty.

viac…
zapísané dňa: 14.09.2006

Dôležité adresy a telefóny

Kontakty inštitúcii v meste a kontakty v prípade výskytu mimoriadnych udalostí.

viac…
zapísané dňa: 09.11.2006

Komunitná nadácia mesta Humenné

Komunitná nadácia mesta Humenné vznikla v roku 2000 ako verejnoprospešná nadácia, s cieľom pomáhať pri riešení problémov dotýkajúcich sa obyvateľov celého mesta, podporujúc finančne dobrovoľné skupiny občanov, inštitúcie a neziskové organizácie v aktivitách zameraných na zlepšenie kvality života. Jej zakladateľom je mesto Humenné a oblasť pôsobenia nadácie je špecificky ohraničená územím mesta Humenné.

viac…
zapísané dňa: 07.02.2007

Partnerské mestá

Třebíč, Sanok, Jaroslaw, Perečín, Mátészalka.

viac…
zapísané dňa: 28.08.2006

Fotogaléria

Fotogaléria zo spoločenských a kultúrnych podujatí.

viac…
zapísané dňa: 17.09.2007

Premeny času ... foto

história mesta Humenné zachytená vo fotografii

viac…
zapísané dňa: 06.10.2008

Projekty financované EÚ

viac…
zapísané dňa: 20.08.2009

Nebytové priestory - VOS

viac…
zapísané dňa: 26.10.2009

Tlačové správy

viac…
zapísané dňa: 27.01.2011

PHaSR Mesta Humenné 2007 - 2013

viac…
zapísané dňa: 03.06.2008

Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Jún   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

počet prístupov: 706093
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.