Novinky na stránke

Výzva daňovým dlžníkom

alt: Eurá Mesto Humenné vyzýva všetkých daňových dlžníkov (občanov, fyzické a právnické osoby), ktorí majú nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad k ich úhrade najneskôr
 

do 30. septembra 2011

s uvedením prideleného variabilného symbolu:
 

  • BEZHOTOVOSTNE
    • prevodom na účet č.: 4210993002/5600 vedený v Dexia banke,  a. s. Humenné
    • platbou POS terminálom v pokladni MsÚ

prípadne

  • HOTOVOSTNE – v pokladni MsÚ Humenné


     Zoznam daňových dlžníkov miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2010
(zverejnený v Záverečnom účte mesta za rok 2010 dňa 25.5.2011):


     Po uvedenom termíne bude uvedený zoznam daňových dlžníkov zaktualizovaný k 31.8.2011 podľa stavu na osobných účtoch dlžníkov a zverejnenený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v zmysle    § 23b, ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a nedoplatky budú vymáhané daňovým exekučným konaním v zmysle    § 73 a nasledujúcich toho istého zákona.

 

PhDr. Jana Vaľová, v.r.

primátorka mesta

« späť

zapísané dňa: 13.09.2011

Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Jún   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

počet prístupov: 704250
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.