Samospráva mesta

Komisie MsZ

1. Finančná komisia

Ing. Jozef Babják – predseda

Ing. Eva Leňková – tajomník

Ing. Rudolf Gregorovič, Ing. Michal Druga, Ing. Michal Kurťák, Ing. Alena Židová, Ing. Ivan Čornanič, Ing. Radovan Chovanec Ing. Beáta Heverová

2. Komisia pre správu majetku a podnikateľskú činnosť

MUDr. Dušan Sukovský – predseda

Mgr. Ondrej Bartko – tajomník

Ing. Pavol Lopanič, PhDr. Michal Babin, Ing. Juraj Vaňo, PaedDr. Alexander Fecura, Ing. Jana Michančová, Ing. Pavol Jendroľ, Ing. Vladimír Guzlej

3. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

PhDr. Michal Babin – predseda

Ing. Ondrej Mudry – tajomník

Ing. arch. Andrej Semanco, MUDr. Ján Petro, Ing. Milan Mňahončák, Bc. Daniel Gavulič, Ing. Vasiľ Guzan, Ing. Miroslav Mihalík, Ing. Vasiľ Lauruský

4. Komisia školstva, mládeže a športu

Ing. Alena Židová – predseda

Mária Buchláková – tajomník

PaedDr. Alexander Fecura, PhDr. Jana Andruchová, PhD., PhDr. Ivan Hopta, CSc., Mgr. Jozef Mocák, Ing. Ladislav Vasilco, Mgr. Marta Helemiková, Mgr. Ladislav Mochnacký

5. Komisia kultúry a cestovného ruchu

PadDr. Ivan Pajtaš – predseda

Helena Ferková – tajomník

Anna Capová, Mgr. Monika Bálintová, Ing. Juraj Vaňo, PhDr. Ivan Hopta, CSc., Marianna Klamárová, Mgr. Anna Mlyneková, Ing. Jozef Repko

6. Sociálna komisia

PhDr. Jana Andruchová, PhD. – predseda

Oľga Vargová – tajomník

MUDr. Ján Petro, Anna Capová, Mgr. Darina Barančíková, Mgr. Jozef Mocák, Ing. Michal Tomáš, Ing. Martin Lichman, Nadežda Marková

7. Komisia bytová

Mgr. Darina Barančíková – predseda

Anna Gnipová – tajomník

MVDr. Ján Ferko, Ing. Michal Druga, Ing. Rudolf Gregorovič, Mgr. Monika Bálintová, RNDr. Daniela Babincová, Ján Gajovský, Viliam Kurila

8. Komisia verejného poriadku a dopravy

Ing. Pavol Lopanič – predseda

Adela Lipčáková – tajomník

Bc. Daniel Gavulič, PaedDr. Ivan Pajtaš, Ing. Michal Kurťák, Ing. Milan Mňahončák, Milan Špak, Mgr. Miloš Madro, MUDr. Milan Ivanco

9. Komisia na ochranu verejného záujmu

PadDr. Ivan Pajtaš – predseda

Ing. Jozef Babják, PhDr. Ivan Hopta CSc., Ing. Milan Mňahončák, MUDr. Peter Sinaj, Mgr. Jozef Mocák, Ing. Michal Druga

10. Komisia na prešetrovanie sťažností

Ing. Jozef Babják, PhDr. Ivan Hopta CSc., Ing. Milan Mňahončák, MUDr. Peter Sinaj, Mgr. Jozef Mocák, Anna Capová, Ing. Pavol Lopanič

11. Komisia pre riadenie realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné

Ing. arch. Andrej Semanco – predseda

PhDr. Miroslav Turčan – tajomník

Mgr. Jana Vaľová, Ing. Alexander Ernst, Ing. Jozef Babják, RNDr. Mária Cehelská, Ing. Michal Kurťák, Ing. Peter Pichoňský Ing. Ján Vasilenko

zapísané dňa: 04.09.2006

« späť


Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Jún   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

počet prístupov: 706094
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.