Novinky na stránke

OZNAM PRE OBČANOV - Potravinová pomoc 2011

alt: info Mesto Humenné sa iniciatívne zapojilo do programu distribúcie potravín, ktorý podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.

V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín (maximálny limit pre 1 osobu).

Občania mesta Humenné, ktorí spĺňajú kritéria poskytnutia pomoci sa môžu nahlásiť na Mestskom úrade v Humennom, Kukorelliho 34, na prízemí budovy u informátorky, resp. v klientskom centre. Pri evidencii na mestskom úrade sa občania preukážu relevantným potvrdením. Informácie aj na telefónnom čísle 057/7863211.

Poberatelia pomoci:

• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;

• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;

• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;

• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti – osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;

• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke – predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)- predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) – predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

Potraviny v Slovenskej republike distribuujú dve charitatívne organizácie:

Potravinová Banka Slovenska, o. z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany

Služby Božieho Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov

Konkrétne miesto, čas a spôsob distribúcie potravín následne Mestský úrad v Humennom oznámi občanom dostupnými masovokomunikačnými prostriedkami (regionálne médiá, internetová stránka mesta, informačná tabuľa mesta, atď.).

« späť

zapísané dňa: 16.06.2011

Mapa stránok


Najčítanejšie


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

počet prístupov: 706064
od 23.12.2015


Mesto Humenné © 2006

Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.